НАЧАЛО » ������

Строителството все още се свива

Жилищното обаче се съживява на годишна база с 4.7 на сто

fb
3E news
fb
10-12-2010 12:46:05
fb

 

Календарно изгладените данни показват спад от 10.7% на строителната продукция през октомври 2010 г. в сравнение със същия месец на 2009 година, информира НСИ.

Ще поясним, че "изгладени" означава, че са били елиминирани сезонните колебания, дължащи се на временни фактори – например, че поначало лятото е сезонът на строителството, а през зимата то заглъхва. "Неизгладените" данни са, обратното, т. е. те са взети такива, каквито са били в действителност, без да се отчита сезонната конюнктура.

По предварителни данни на НСИ през октомври 2010 г. продукцията в сектор "Строителство", изчислена въз основа на сезонно изгладени данни, бележи намаление с 0.1% спрямо предходния месец. През същия месец произведената строителна продукция е под равнището на септемврийската. Строителство на сгради бележи намаление от 1.1 на сто, изчислено от сезонно изгладени данни. При гражданското строителството се наблюдава  увеличение с 0.9 на сто.

На годишна база намалението на строителната продукция през октомври 2010 г. се определя предимно от отрицателния темп в сградното строителството, където спадът е 18.7 на сто, изчислен от календарно изгладени данни. При гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение с 4.7 на сто.


По статията работи:

Admin Admin