НАЧАЛО » ������

Нови защитени зони към "Натура 2000"

В тях попадат резерватът "Острица" и Осоговската планина

fb
3E news
fb
14-03-2011 12:34:50
fb
Петнайсет нови зони за опазване на дивата флора и фауна бяха прибавени към Националната екологическа мрежа "Натура 2000", съобщи Роза Манова – главен експерт по "Натура 2000", цитирана от БТА. Зоните се намират в Пернишка и Кюстендилска област.

Трийсет и три на сто от територията на двата региона е обхваната от защитените зони. Сред тях е резерватът "Острица" в Голо бърдо, в който се среща рядкото урумово лале, източна ведрица и орхидеи, река Струма и притоците й край Земен с красивите алувиални и панонски гори. В тях растат предимно елша, планински ясен и дъб.

В защитените местообитания попада и Осоговската планина, в която живеят защитените видове европейски вълк и рис. Подготвят се заповеди за обявяването на зоните от министъра на околната среда и водите, уточни Манова. Ще бъде определен режимът им на дейност, който включва и въвеждането на нови забрани. Следваща стъпка е започването на процедура по изплащането на компенсации на собствениците и на ползвателите на имоти, попадащи в защитените зони.
По статията работи: