НАЧАЛО » ������

КЗК отхвърли жалба за Лот 4 на АМ "Тракия"

fb
3E news
fb
17-09-2010 02:46:17
fb

 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбата на ДЗЗД "Консорциум Приморие - Евроазфалт" срещу избора на изпълнител на строежа на Лот 4 от магистрала "Тракия", съобщиха от антимонополния орган. Поръчката за изграждането на участъка от Ямбол до Карнобат на аутобана бе спечелена от обединение "Тракия-ІV" с водещ партньор "Холдинг Пътища" с оферта за 175 млн. лв. Изпълнителят ече започна строителните работи, които по контракт трябва да приключат в началото на 2013 г., но според премиера трябвало да да готови до юни 2012 г..
Жалбоподателят оспорваше отстраняването си от процедурата, но от КЗК са преценили, че това е било правилно. Комисията потвърждава, че консорциумът не е представил част от необходимите документи, изискани от възложителя за допускане в търга. Отстраненият кандидат не е дал доказателства за икономическото и финансовото си състояние, приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка, за последните 3 финансови години не по-малко от 167 млн. лв. без ДДС и три години опит в проучване на линейни обекти. Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.


По статията работи:

Admin Admin