НАЧАЛО » ������

30-дневен срок за забавени разплащания

При просрочване EС въвежда наказателни лихви

fb
3E news
fb
16-10-2010 04:49:50
fb

По-малките фирми често се сблъскват със сериозни финансови затруднения поради забавени плащания от страна на други фирми или на държавата за извършени обществени поръчки. След като повече от година настояваше за по-строги правила за периода на погасяване на просрочени задължения, ЕП ще гласува в сряда, 20 октомври, споразумението със Съвета по този въпрос, с което се въвежда 30-дневен срок за уреждането на подобни плащания.

 В контекста на настоящата икономическа криза, забавените плащания за услуги или стоки могат да доведат до фалит някои фирми с натрупани закъснели вземания. За да подкрепи малките и средни предприятия в Европа, които са особено уязвими спрямо закъснели плащания от клиенти, преговарящите от страна на ЕП успяха да постигнат споразумение със Съвета за обновяване на директивата за забавените плащания, която да затегне сериозно правилата относно сроковете.

 

Като общо правило, срокът за публичния и частния сектор за плащане по сделки за услуги или стоки ще бъде 30 дни. Частните фирми все пак ще могат да договарят плащанията помежду си за срок до 60 дни или дори за по-дълъг период, ако и двете страни изрично са съгласни, и ако това не е твърде несправедливо по отношение на кредитора.

 

Депутатите през цялото време се стремяха да избегнат оставянето на "пролуки" в законодателството и успяха да гарантират, че изключения от общото правило ще се приемат само при изключителни обстоятелства. Членовете на ЕП положиха особени усилия в бъдещото законодателство да залегне правилото, че публичните власти не могат да отлагат плащанията за повече от 60 дни. Депутатите успяха да постигнат също така сериозни отстъпки относно наказателните лихви при забавени плащания (основният лихвен процент плюс най-малко 8%), както и за обезщетения за разноски по събирането на вземанията.

Държавите членки ще разполагат с две години за въвеждане на новите мерки.

 


По статията работи:

Admin Admin