НАЧАЛО » ������

Дружеството Енерго-Про е готово за зимния сезон

397 аварийни групи имат готовност за действие в случай на необходимост

fb
3E news
fb
11-11-2013 04:29:00
fb
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи подготви съоръженията от електроразпределителната мрежа на Североизточна България, собственост на компанията, преди наближаващия зимен сезон, съобщиха от дружеството.

Подготвителните работи включиха технически дейности по всички съоръжения в това число 27 подстанции и 98 възлови станции, 11391 трафопоста (ТП), над 3450 км кабелни линии средно напрежение (СН), 6860 км кабелни линии ниско напрежение (НН), 15 017 км въздушни електропроводи СН и 16 855 км въздушна мрежа НН, намиращи се на територията от 28 924 квадратни километра.

Както всяка година, в хода на извършената подготовка бяха направени инспекции, огледи и обходи на всички съоръжения от електроразпределителната мрежа, собственост на ЕНЕРГО-ПРО. Обходени бяха близо 10 560 км от мрежата средно и ниско напрежение. Почистени са 6 573 трафопоста и е долято 21 631 литра трансформаторно масло. В допълнение бяха подменени 1 758 измервателни трансформатори и 591 прекъсвачи НН, както и 10 512 изолатора. Процесът на подготовка на съоръженията за зимния сезон включи още подмяната на 540 км електроразпределителна мрежа ниско напрежение и близо 1 100 стоманенобетонни стълба. Бяха направени 1 668 км горски просеки и окастряне на клони на дървета, където това е необходимо. Беше осъществен монтаж на 609 вентилни отвода и бяха поставени 3 150 допълнителни заземителя. За предстоящия зимен сезон

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи е осигурила 397 аварийни групи от по двама електромонтьора с готовност за бързо прегрупиране и пренасочване на технически екипи в случай на необходимост. Всички екипи на компанията са оборудвани с нужните лични предпазни средства и облекло, отговарящо на специфичните за зимата метеорологични условия. Осигурени са още комуникационни средства и резервни връзки между мобилните екипи и центровете за управление на мрежата. Заложен е авариен резерв от основни видове материали и съоръжения с цел да се обезпечи безпрепятствената работа на екипите на цялата територия, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО.

Автомобилният парк на компанията също е приведен в пълна готовност за работа при зимни условия, като всички автомобили са оборудвани с GPS системи. На разположение са общо 405 високопроходими автомобила, 272 автомобили с нормална проходимост, предназначени за екипите и 145 специализирани автомобила - автовишки, автокранове, багери, борилни машини, кабелни лаборатории и др. В случай на тежки аварии компанията има готовност да осигури аварийно захранване на критични клиенти чрез 4 дизелови генератори с мощност 2 100 kW.

От началото на 2013 година до момента компанията е вложила близо 5,5 млн. лева в изграждане на електроразпределителна мрежа средно напрежение и около 5 млн. лева – в мрежа ниско напрежение. Предвижда се до края на годината да бъдат инвестирани още близо 1 млн. лева за цялостно подобряване състоянието на мрежата и гарантиране на по-сигурно и качествено електрозахранване на всички клиенти на ЕНЕРГО-ПРО преди настъпване на зимата.

Представители на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи са взели участие в Областните и Общинските Щабове за Бедствия и аварии свикани от Областните Управители и Кметовете на Общини на територията, обслужвана от компанията. По време на тези срещи е докладвано за подготовката на съоръженията от електроразпределителната мрежа, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, за работа при зимни условия. Изпратен е и План за защита при бедствия и аварии на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи до Областните управители в Североизточна България с цел да се гарантира незабавна връзка с компанията при извънредни ситуации.
По статията работи:

Маринела Арабаджиева