НАЧАЛО » ������

Вятърната индустрия: ЕС няма стратегия за развитие на ВЕИ след 2020 г.

От сектора искат дългосрочни гаранции за изкупуването на вятърна енергия

fb
3E news
fb
17-03-2011 11:40:14
fb

Президентът на Европейската асоциация за вятърна енергия (EWEA) Артурос Зервос призова Европейския съюз да си постави за цел осигуряването на 30% енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2030 г, пише EurActiv.


"Вятърната индустрия възнамерява да инвестира близо 400 млрд. евро в Европа до 2030 г. За целта обаче трябва да има стабилна и сигурна европейска енергийна политика", предупреди той.


Според директора на EWEA Кристиан Кяер компаниите, активни във вятърния сектор на континента, са "все по-загрижени" за липсата на планиране за периода след 2020 г.

 

"Важно е да признаем, че в момента има политически вакуум по отношение на това какво предстои да се случи във вятърната енергетика след 1 януари 2021 г.", пише Кяер в коментар за сайта EurActiv, публикуван в понеделник.


Изграждането на инсталации за вятърна енергия може да отнеме до 10 години. Затова инвеститорите трябва да получат гаранции, че ще могат да продават енергията, която произвеждат.


В момента ЕС си е поставил за цел до 2020 г. да намали емисиите на парникови газове най-малко с 20%, да увеличи дела на възобновяемата енергия в общия енергиен микс с 20% и да повиши енергийната ефективност с 20%, като и в трите насоки подобрението трябва да е спрямо нивата от 1990 г.


Миналата седмица Европейската Комисия представи Пътна карта за нисковъглеродна икономика до 2050 г. Тя предлага ЕС да намали още повече емисиите си – с 40% до 2030 г. и 60% до 2040 г. Заради разногласия между страните членки обаче документът не получи правно обвързваща сила.


Пътната карта за нисковъглеродна икономика до 2050 г. предвижда увеличаване на дела на нисковъглеродните технологии в енергийния микс "от близо 45% днес до около 60% през 2020, 75 – 80% през 2030 г. и почти 100% през 2050 г.


Въпреки че звучат амбициозно, тези цели не са задължителни. Липсват и конкретни цели за дела на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия.


"Наблюдават се опити всяка технология, която произвежда енергия, да бъде класифицирана като нисковъглеродна, включително и въглищата заради метода за улавяне и съхранение на въглерод", пише Кяер.


Той предлага от 2015 г. да се въведе стандарт за емисиите, който да е неутрален от гледна точка на технологиите. Според него той следва да бъде поставен на 350 гр./киловат, като с течение на времето тази стойност трябва да намалява.


По статията работи: