НАЧАЛО » ������

Софика Груп подготвя студенти за аутсорсинг индустрията

Компанията партнира на Пловдивския университет за адаптиране на учебните програми към изискванията на трудовия пазар

fb
3E news
fb
16-07-2013 06:58:00
fb

Най-голямата българска компания за аутсорсинг на бизнес процеси Софика Груп ще подпомага преподавателите на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (ПУ) в разработване на нови учебни програми, които подготвят студентите за работа в реална бизнес среда, съобщиха от дружеството. В партньорство с филологическия факултет на университета компанията стартира проект за анализ на потребностите на бизнеса по отношение на уменията, които младите хора трябва да притежават след завършване на висшето си образование.

Основните цели на проекта "Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Европейския съюз, са създаване на действаща връзка между висшето образование, научните изследвания и бизнеса, адаптиране и надграждане на академичните знания на студентите, съобразно динамиката на пазара и създаване на нагласи у студентите за предприемачество чрез досег до компании с иновативен потенциал. Дейностите по проекта включват разработване на нови специалности във факултета и въвеждане на нови модули в съществуващите дисциплини в действащи в момента специалности.

Софика Груп планира и съвместна работа с академичната общност по осъвременяване на учебните програми във факултета. В Пловдив Софика Груп откри офис през 2012 г. именно заради благоприятната бизнес среда и наличието на високообразовани млади хора, владеещи различни езици. Близо 8 000 от завършващите студенти всяка година са подходящи за работа в аутсорсинг индустрията, по данни на Българска аутсорсинг асоциация. За да се използва този ресурс обаче са необходими базови и допълнителни квалификации в съвместна работа с академичната общност.

"В нашата компания работят около 800 души, като за много от позициите не се изисква предварителен опит и за нас е много важно тези хора да са добре подготвени още в университетите за предизвикателствата на бизнес средата", коментира г-н Стефан Бумов, Изпълнителен директор на Софика Груп. "Чрез партньорството ни с академичните институции ние предаваме нашия богат опит в бизнеса на младите хора и им помагаме да бъдат още по-адекватни на трудовия пазар", допълни той. Освен с ПУ, Софика Груп разширява сътрудничеството си и със Стопански факултет на Софийския универститет "Св. Климент Охридски", както и с университети в Македония, където компанията има офис.
По статията работи:

Галина Александрова