НАЧАЛО » ������

Държавата забранява на бившите строителни войски да разпродават на безценица имоти

Дружеството ще плаща задълженията си с приходите от предприемаческа дейност

fb
3E news
fb
14-02-2011 12:48:14
fb

Държавното предприятие "Строителство и възстановяване" (ДПСВ) ще покрива задълженията си към кредитори не с разпродаването на имоти, които са частна държавна собственост, а с имущество, придобито от проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност и др. Очаква се в следващите месеци дружеството, чиито принципал в момента е Министерството на регионалното развитие, да бъде преобразувано в търговско дружество.

 

Това е записано в предложенията за промяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия.

 

Заради нерентабилно ръководена дейност, натрупани задължения и липса на средства за покриването им към края на септември 2010 г. ДПСВ има дългове за 80,4 млн. лв.
В мотивите за исканите законови промени се посочва, че за да си съберат вземанията част от кредиторите разчитат на частни съдебни изпълни, които изнасят на публични търгове ликвидни имоти, предоставени за ползване и управление на предприятието, чиито цени са силно занижени спрямо пазарните. По този начин кредиторите купуват на безценица имотите на ДПСВ за сметка на вземанията си.

 

За разлика от "Строителство и възстановяване", другите две държавни дружества - "Строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване" ще отговарят за задълженията си с предоставените им имущества-частна държавна собственост.

 

Целта на готвените промени е държавният интерес да бъде защитен, както и да се опази имуществото на държавата, дадено за управление и стопанисване на ДПСВ.


По статията работи: