НАЧАЛО » ������

Мини „Марица Изток“ е натрупало 10,7 млн. лв. загуба за шестте месеца на тази година

fb
3E news
fb
08-08-2020 03:08:20
fb

Държавните мини „Марица Изток“ продължават да трупат нови загуби. От началото на годината до края на юни компанията е на загуба преди данъци от 10,7 млн. лева.  Основната причина е спадът в приходите от договорите с клиентите, става ясно от междинния финансовия отчет на компанията. Разликата е драстична спрямо същия период на миналата годината, когато предприятието е било на минус с 1,9 млн. лева.

Дружеството завърши миналата година с минимална печалба от 57 хил. лева като тенденцията в последните години е за трайно намаление на приходите. В момента обаче приходите от продажби на въглища са спаднали с близо 24%, което води и до промените във финансовото състояние.

Търговските вземания на компанията са се увеличили в последните шест месеца и към края на юни са били за 24,6 млн. лева. В края на миналата година вземанията са били за малко над 10 млн. лева.

В същото време текущите вземания от свързани лица са основно от ТЕЦ „Марица Изток 2“. Те са се понижили минимално и към средата на тази година са за близо 103,7 млн. лева.  Централата е и най-големият купувач на въглища от Мините, заедно с другите две дружества – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“. Въглища на Мините купува и ТЕЦ „Брикел“.  С последната компания държавните мини имат сключен нов договор за доставка на суровина. През юни е сключено и допълнително споразумение за разсрочване на задълженията на ТЕЦ „Брикел“ в размер на 11,7 млн. лв., като те ще бъдат платени до края на тази година.

За обезпечения на задълженията на мините по заеми към банки са предоставени активи от клас Машини, съоръжения и оборудване на стойност 45,6 млн. лв., е записано още в отчета.

От документа става ясно още, че дружеството е начислило дивиден за 201 хил. лева на акционерните на ЗАД „Енергия“.

В разглеждания период синдиците на КТБ са възстановили на Мини “Марица Изток” и сумата от над 1,5 млн. лева.

полугодие
загуба
Мини Марица Изток
По статията работи:

3E news