НАЧАЛО » ������

Брент Йарнал, професор по география, университета на Пенсилвания

Жителите на крайбрежните райони трябва да се преселят във вътрешността на страната

fb
3E news
fb
30-08-2011 01:11:14
fb

Има три големи урока от урагана Айрин, които ще имат важни последствия за начина, по който в бъдеще ще се посрещат подобни бедствия в Ню Йорк и по източното крайбрежие.

 

 

Максималната скорост на ветровете, която се отчита от категорията на урагана, вероятно не е най-важният индикатор от гледна точка на отражението върху хората. Фактори като размера на бурята и времевата динамика на явлението могат да се окажат от далеч по-голямо значение за разбиране на щетите, които подобно бедствие ще причини. Наличието на по-добра и точна информация ще помогне тези райони да се подготвят да посрещнат и най-лошите последствия. Нужни са повече средства, за да се подобри сегашното ниво на прогнозиране.

 

 

Ураган със силата на Айрин ще предизвика повече щети и жертви в бъдеще. Причините за това са две. Едната е, че несекващият поход на американците към крайбрежието излага все повече хора и тяхната собственост на риск. Другата е, че покачващото се ниво на океана "издига" равнището, на което се формират бурята и ветровете, поради което те навлизат все по-навътре в територията на страната. Най-доброто решение е хората и инфраструктурата да бъдат държани далеч от бреговата линия. Ето защо са необходими политики за изселване на жителите на крайбрежните райони към вътрешността.

 

 

Изчисленията за щетите, нанасяни от ураганите – "сметката" на Айрин към момента е 7 млрд. долара – силно подценяват истинската цена на тези природни бедствия. Оценките включват лесни за измерване аспекти като стойността на застрахованото недвижимо имущество, средствата за възстановяване на пътната и градската инфраструктура, загубите на реколта и дървен материал и т.н. Те не обхващат трудни за изчисление стойности като смущенията за бизнеса, здравните проблеми, разстройването на социалните и семейните контакти и щетите за околната среда. Политиците трябва да обърнат повече внимание на скритите загуби, за да облекчат страданието на малкия бизнес, обикновените хора и техните семейства.

 

 

*Дискусията е публикувана на сайта на Ню Йорк Таймс.


По статията работи:

Admin Admin