НАЧАЛО » ������

Кривото огледало на държавния одит на ЕРП-тата

Аутсорсингът, подкрепен от ЕК и одобрен от енергийния регулатор, се оказва най- голямото нарушение

fb
3E news
fb
05-09-2010 03:00:38
fb

 

Държавната комисия за енергийно и водно  регулиране(ДКЕВР) скоро ще глоби ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН България заради нарушен, които били открити при одита на дейността им, направени преди две месеца, стана ясно от изказвания на комисарите през седмицата. Проверката обхвана изпълнението на лицензиите на дружествата, приходите и разходите им, които влизат в тарифите, договорите за външни услуги, застраховки, инвестициите в мрежата и качеството на обслужване.

 

Проверките, които бяха направени набързо, далеч надхвърлиха обхвата на регулатория одит, при който се проверява счетоводната отчетност за целите на регулирането.  Те бяха поискани от премиера Бойко Борисов непосредствено преди да се определи поскъпването на електроенергията от 1 юли. ДКЕВР даде указания на проверяващите експерти, които остават анонимни, вместо да приеме методика за одитите. Това е предпоставка за субективност на оценките и  остави впечатление за натиск върху компаниите да не искат повишаване на крайните цени на тока и да поемат на гърба си социалните проблеми на държавата. Това в бъдеще може да излезе скъпо на клиентите на ЕРП-тата, тъй като съкращаването на инвестиционните разходи означава само едно - мрежата не може да се модернизира, авариите и прекъсванията ще продължават.

 

Напънала се планината и родила...мишка

 

Сред откритите "нарушения", които впоследствие бяха оспорвани от компаниите, бяха теглене на заеми за повече от година без одобрението на ДКЕВР, неприлагане на Закона за обществените поръчки, липсата на договори за управление с председателите на управителните съвети, както и участието на едни и същи лица в ръководствата на разпределителните и мрежовите дружества.

 

Най-големият грях на трите компании обаче, според регулатора, се оказа възлагането на дейности на външни дружества/ аутсорсинг/. Всъщност това е широко прилагана практика, която дори се  препоръчва от Европейската комисия, защото води до намаляване на разходите на компаниите и като резултат се отразява и в тарифите.

 

Борис Велчев: Прокуратурата не е юрисконсулт по всички нередности


Реално одитите не откриха данни за престъпления, но председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев обяви, че ще ги внесе в прокуратурата. Тя ще преценява има ли престъпление.  "Прокуратурата не е държавен юрисконсулт по всички нередности", коментира главният прокурор Борис Велчев по този повод.

 

"От два дни очаквам с нетърпение одитите на електроразпределителните дружества. Внимателно ще ги прочета, но отсега не мога да си представя каква е функцията на прокуратурата по контрола им", обясни той. Според него, ако в докладите няма данни за престъпление, те ще бъдат върнати на регулатора.


Мръсна дума ли е аутсорсингът?


В резултат на проверките аутсорсингът се превърна в мръсна дума, след като бе представен от регулаторната комисия като непрозрачна практика и едва ли не средство за източване на дружествата. "Аутсорсингът е мръсна дума в България и не зная защо", коментира главният оперативен директор на ЧЕЗ България Алеш Дам пред 3е- news. "Дейностите по него са нещо нормално в Европа и не се свързват с корупция и действия на тъмно", добави той.

Изискването на Директива 2003/54 за юридическото и функционално отделяне на електроразпределението от снабдяването, създава условия за дублиране на дейностите, които са били извършвани общо и за разпределението и за снабдяването в рамките на общата компания и съответно - за значително увеличаване на разходите, коментират експерти. Типично общите дейности включват: човешки ресурси, финанси, ИТ – услуги, недвижими имоти, транспорт.

 

 

За да бъде избегнато ненужно увеличаване на разходите, Европейската комисия препоръчва ползването на общи услуги да бъде разрешавано. Тя посочва, те могат да се извършват извън мрежовия бизнес- най-добре от холдинговата компания. За да се избегне кръстосано субсидиране тези услуги трябва да се предоставят при пазарни условия, описани в договори между компанията-възложител и изпълнител.

 

 

Преди три години, когато електроснадбителните се отделяха от електроразпределителните дружества, моделите им за разделяне бяха одобрени от енергийното министерство и ДКЕВР.

 

Според експерти елемент от тях е функционалното им преструктуриране, както и централизиране на общите дейности. "Аутсорсингът се прилага в много компании, но проблемът е, че е осъществен чрез свързани лица.Именно там се губи прозрачността при определяне на цените на услугите, а разходите на дружествата в крайна сметка се заплащат от потребителите", коментира председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев .


Тайната на регулатора


Докладът за одитите на дружествата остава тайна независимо от изявленията на Семерджиев, че той е публичен. Регулаторната комисия обяви на сайта си резюмето от него, в което се посочва, че документът е изготвен "въз основа на становищата на експертите, участвали в проверките.


Задачите им са толкова обширни, че са съизмерими с общите констатаци на резюмето, което не е подписано. Част от задачите им нямат нищо общо с понятието за регулаторен одит, но и включват инспектиране на работата на ДКЕВР за одобрени цени, инвестиции и показатели за качество. Затова възниква въпросът кого всъщност проверяват експертите ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН или регулатора. В съобщение до медиите Е. ОN България обяви след получаването на доклада, че "той е по- мек от публикуваното му резюме". Компанията установи и липсата на констатации за неизпълнение на Закона за обществените поръчки.По статията работи: