НАЧАЛО » ������

ЕVN България и Българското дружество за защита на птиците с международно признание за опазването царски орел и ловен сокол

fb
3E news
fb
29-01-2015 04:30:00
fb

Признанието дойде под формата на „Наградата за добри практики“ на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на околната среда“ за иновативен подход при опазване на защитени видове птици

 

На 27.01.2015 г. в Брюксел ЕVN България и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) получиха международно признание за работата си по опазване на застрашените видове царски орел и ловен сокол в България.

 

На тази дата БДЗП и партньорската организация BirdLife International, обединяваща 110 природозащитни организации в цял свят, спечелиха „Наградата за добри практики“ ("Good Practice of the Year") на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на околната среда. Призът е за съвместната работа на ЕVN България и БДЗП по изолирането на стълбове около гнездата на царските орли в България, част от проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата НАТУРА 2000 в България”. Допълнително бяха отчетен и приносът на БДЗП и BirdLife International за обезопасяване на електропровод в Судан.

 

Наградата се връчва за първи път, като оценяването на кандидатурите се извърши от 9-членно жури, включващо експерти от Европейската Комисия и представител на Секретариата на Бернската конвенция. Награди получиха и холандско-германската организация TenneT в категорията „Комуникация“, и датчаните от Bystrup в категорията „Технология и дизайн“.

 

Проектът на БДЗП „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата НАТУРА 2000 в България” беше реализиран в периода 2009 – 2013 г. със сътрудничеството на EVN България Електроразпределение. В този период бяха поставени защитни изолации на 595 електрически стълбове на територията, обслужвана от дружеството. Монтирането им се осъществи от ЕVN България Електроразпределение чрез използване на специализирана техника. „Наградата за добри практики“ на Renewables-Grid-Initiative (RGI) отличава изключителни постижения в областта на иновациите, развитието на мрежата и подобрения на съществуващи практики на терен. Сред категориите са „Опазване на околната среда“, „Участие на заинтересованите страни“ и други дейности по развитие на мрежата. Основната цел на наградите е „да вдъхнови действия за бъдещето и иновативни подходи“.

 

Това е втора голяма награда по проекта, след като през май 2014 г. той спечели наградата „НАТУРА 2000“ от Европейската Комисия, в категория „ Природозащита“. Отчитайки успеха на дейностите по наградения проект, от 2013 г. EVN България Електроразпределение, в партньорство с БДЗП, работи по нов проект - „Life for safe grid“, финансиран от програма LIFE+ на Европейската Комисия. Целта на проекта е опазване популацията на застрашения вид – царски орел и намаляване на смъртните случаи при птици, причинени от контакт с електроразпределителната мрежа.

 

Сред планираните дейности по проекта са мерки за обезопасяване на разпределителната мрежа в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 главно в общините Елхово, Тополовград и Харманли. EVN България Електроразпределение е координиращ бенефициент по проекта, който е на обща стойност 8 милиона лева. Планираният срок за изпълнение на дейностите е в периода 2013 – 2018 г.

 

Повече информация по проекта „Life for safe grid“, както и съвместни инициативи на EVN България Електроразпределение и БДЗП, е налична на www.lifeforsafegrid.bg.

 

 

EVN България
Бължарско дружество за защита на птиците
BirdLife International
По статията работи:

Маринела Арабаджиева