НАЧАЛО » ������

Бюджетът на плюс през ноември

Дефицитът от началото на годината е 1 866,2 млн. лева

fb
3E news
fb
21-12-2010 03:16:43
fb

По предварителни данни бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на месечна база за ноември е положително в размер на 36,5 млн. лева. Към края на ноември 2010 г. се отчита дефицит  по консолидираната фискална програма в размер на 1 866,2 млн. лева, съобщиха от Министерство на финансите.

През последните няколко месеца е налице плавно възстановяване при постъпленията от косвени данъци, като за периода юли-ноември те отчитат номинален ръст спрямо същия период на миналата година. Изпълнението на параметрите по приходите по републиканския бюджет се движи в рамките на прогнозните разчети с актуализацията на Бюджет 2010.

Фискалният резерв към края на ноември 2010  г. е в размер на 6,4 млрд. лева.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 30 ноември 2010 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на 30 декември 2010 година, уточняват от ведомството.


По статията работи:

Георги Вулов