НАЧАЛО » ������

BG-Vidin: food, beverages, tobacco and related products

Supplies

fb
3E news
fb
06-07-2011 11:53:28
fb

BG-Vidin: food, beverages, tobacco and related products

2011/S 127-210986

CONTRACT NOTICE

Supplies

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Obshtina Vidin
pl. Bdintsi No.1
Contact: Desislava Borisova
Attn: pl. Bdintsi No.2
3700 Vidin
BULGARIA
Tel. +359 94609448
E-mail: nsu_vid@abv.bg

Internet address(es)

General address of the contracting authority http://www.vidin.bg

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Община Видин "Център за услуги и информация на граждани"
пл. Бдинци №2
Contact: Даниела Димитрова
Attn: пл. Бдинци №2
3700 Видин
BULGARIA
Tel. +359 94609402

Tenders or requests to participate must be sent to: Община Видин "Център за услуги и информация на граждани"
пл. Бдинци №2
Contact: Галя Георгиева
Attn: пл. Бдинци №2
3700 Видин
BULGARIA
Tel. +359 94609402

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

15000000, 15800000

Description

Food, beverages, tobacco and related products.
Miscellaneous food products.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 5.8.2011 - 16:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

15.8.2011 - 16:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian.

 

 

BG-Видин: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2011/S 127-210986

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Община Видин
пл. Бдинци №1
контакти : Десислава Борисова
За: пл. Бдинци №2
3700 Видин
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 94609448
E-mail: nsu_vid@abv.bg

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган http://www.vidin.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: Община Видин "Център за услуги и информация на граждани"
пл. Бдинци №2
контакти : Даниела Димитрова
За: пл. Бдинци №2
3700 Видин
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 94609402

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Община Видин "Център за услуги и информация на граждани"
пл. Бдинци №2
контакти : Галя Георгиева
За: пл. Бдинци №2
3700 Видин
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 94609402

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

регионален или местен орган
общи обществени служби
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка / обекти на социални, здравни дейности и детски градини / на територията на Община Видин през 2011г. и 2012г. с обособени позиции:
1- хляб и хлебни изделия;
2- пакетирани и консервирани хранителни стоки, яйца;
3- мляко и млечни продукти;
4- месо и месни продукти;
5-риба и рибни продукти".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Доставки
Покупка
Основно място на доставка обекти на социални, здравни дейности и детски градини.

код NUTS: BG311

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Периодични доставки на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка / обекти на социални, здравни дейности и детски градини / на територията на Община Видин през 2011г. и 2012г. с обособени позиции:
1-хляб и хлебни изделия;
2- пакетирани и консервирани хранителни стоки, яйца;
3- мляко и млечни продукти;
4- месо и месни продукти;
5-риба и рибни продукти".

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

15000000, 15800000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Да
офертите трябва да бъдат подадени за за една или повече партиди

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Количествата на доставяните хранителни продукти са приблизителни и възложителят си запазва правото да намалява или увеличава тяхното количество в зависимост от потребностите на обслужваните учреждения.

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 1 ЗАГЛАВИЕ хляб и хлебни изделия

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на хранителни продукти с обособена позиция 1 "хляб и хлебни изделия" в следния грамаж:
— Хляб бял от брашно тип 500 - 1 кг./цял или нарязан/,
— Хляб типов от брашно тип 1 150 - 1 тг. /цял или нарязан/,
— Хляб пълнозърнест - 0,400 кг.,
— Козунак - 0,500 кг.,
— Козуначно руло - 0,300 кг.,
— Кифла - 0,120 кг.,
— Баничка със сирене - 0,120 кг.,
— поничка - 0,120 кг.,
— домашна баница - 0,360 кг.,
— питки - 0,250 кг.,
— пирожка - 0,150 кг.,
— сиренка - 0,150 кг.,
— еклер - 1 бр.,
— паста сметанова - 1 бр.,
— шоколадово реване - 1 бр.,
— галета - 1 кг.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15000000, 15800000, 15810000, 15811000, 15811100

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Количествата на доставяните хранителни продукти са приблизителни и възложителят си запазва правото да намалява или увеличава тяхното количество в зависимост от потребностите на обслужваните учреждения.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 2 ЗАГЛАВИЕ Пакетирани и консервирани хранителни стоки, яйца

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на хранителни продукти с обособена позиция 2 - "пакетирани и консервирани хранителни стоки" в следния грамаж:
— Консерви: домати - буркан - 08/07; зелен фасул - буркан - 08/07; грах кутия; грах буркан - 08/07; гювеч буркан - 08/07; паприкаш буркан - 08/07; корнишони буркан - 08/07; лютеница буркан - 0.4; доматено пюре буркан - 08/07; маринована капия буркан - 08/07; туршия мешана - 1,700кг.; лозов лист буркан - 08/07; зелев лист буркан - 08/07; кисело зеле буркан - 3 л.; пчелен мед буркан - 08/07; сироп пласм. бут. - 1 л.; компот кайсия буркан - 07; компот праскова буркан - 07; компот ягода буркан - 07; конфитюр буркан - 0,4; диабетичен конфитюр буркан - 0,4; шипков мармалад буркан - 0,4; мармалад - 10 кг.; диабетичен мармалад - 0,4; нектар стъклена бутилка - 0,5; гъби стерилизирани буркан - 3 л.; консерва "русенско варено" - 0,200 кг.; консерва пастет - 0,300 кг.; риба консерва /скумрия/ - 0,160 кг.; риба консерва /копърка/ - 0,160 кг.; зеленчуково пюре - 0,190 кг.; плодово пюре - 0,190 кг.; местно пюре - 0,190 кг.; кокоши яйца - 1 бр,
— Пакетирани стоки: захар пакетирана "Кристал" - 1 кг.; захар кафява - 1 кг.; ориз пакетиран - 1 кг.; леща пакетирана - 1 кг.; фасул зрял пакетиран - 1 кг.; грухана пшеница - 0,500 кг.; грис - 0,500кг.; овесени ядки - 1 кг.; пудра захар - 1 кг.; халва - 1 кг.; рафин. слънчогл. олио в ПВЦ опаковка - 1 л.; рафин. слънчогл. олио в ПВЦ опаковка - 5 л.; пакетирано пшенично брашно тип 500 - 1 кг.; мюсли - 1 кг.; сол - 1 кг.; мая - 1 кг.,
— Тестени изделия: макарони българско производство - 0,400 кг.; фиде - 0,400 кг.; кус-кус - 0,500 кг.; домашна юфка - 0,200 кг.; спагети - 0,500 кг.; кори за баница - 0,400 кг.; бутер тесто - 0,400 кг.; каша "слънчо" - 0,200кг; нишесте - 0,100 кг.; кисел - 0,075 кг.; бисквити "закуска" - 0,330 кг.; обикновени бисквити - 0,130 кг.; чаени бисквити - 0,150 кг.; бисквити диабетични - 0,200 кг.; шоколадови вафли - 0,030 кг.; локумени вафли - 0,030 кг.; обикновени вафли - 0,026 кг.; суха паста - 0,038 кг.; меден линзер - 1 бр,
— Други изделия: шоколадови и захарни пръчици - 0,100 гр.; пакетирано какао на прах - 0,100 кг.; течен шоколад - 1 кг.; билков чай, филтър - кутия 20 бр.; целина - 0,010 гр.; маргарин - 0,500 кг.; дафинов лист - 0,010 гр.; червен пипер - 0,100 кг.; джоджен - 0,020 кг.; ванилин - 0,002 кг.; розмарин - 0,10 кг.; кимион - 0,10 кг.; бахар - 0,10 кг.; бакпулвер - 0,010 кг.; копър сух пакетиран - 0,100 кг.; магданоз сух пакетиран - 0,100 кг.; галета пакетирана - 0,100 кг.; сода бикарбонат - 0,100кг.; амонячна сода - 0,010 кг.; канела - 0,010 кг.; винен оцет - 0,700 кг.; шарена сол - 0,020 кг.; чубрица - 0,010 кг.; черен пипер - 0,010 кг.; сухо мляко - 0,200 кг.; лимонена киселина - 0,010 кг.;чесън на прах - 0,010 кг.; локум кутия - 0,160 кг.; конфитюр в кофички - 1 кг.; замразен грах - 0,400 кг.; диабетични обикновени вафли - 0,030 кг.; диабетична халва - 0,200 кг.; диабетични бисквити - 0,200 кг.; диабетични кексчета - 0,030 кг.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15000000, 15800000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Количествата на доставяните хранителни продукти са приблизителни и възложителят си запазва правото да намалява или увеличава тяхното количество в зависимост от потребностите на обслужваните учреждения.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 3 ЗАГЛАВИЕ Мляко и млечни продукти

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на хранителни продукти с обособена позиция 3 "Мляко и млечни продукти" в следния грамаж:
Кисело мляко - 0,400 кг. - 2 %; кисело мляко - 0,400 кг. - 3,6 %; прясно мляко пастьоризирано - 1 л.; сирене краве саламурено БДС - 1 кг.; Краве саламурено сирене - 1кг.; кашкавал /от краве мляко/ БДС - 1 кг.; кашкавал с растителни мазнини - 1 кг.; краве масло българско производство - 0,125 кг.; майонеза трапезна /в полистиролна кутия/ - 0,200 кг.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15000000, 15500000, 15510000, 15511000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Количествата на доставяните хранителни продукти са приблизителни и възложителят си запазва правото да намалява или увеличава тяхното количество в зависимост от потребностите на обслужваните учреждения.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 4 ЗАГЛАВИЕ Месо и месни продукти

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на хранителни продукти с обособена позиция 4 "месо и месни продукти" в следния грамаж:
Св. бут без кост - 1 кг.; св. бут с кост - 1 кг.; кайма смес - 1 кг.; кайма телешка - 1 кг.; сухи салами обикновени - 1 кг.; сухи салами пушени - 1 кг.; свински черен дроб - 1 кг.; свински ребра - 1 кг.; сурова наденица - 1 кг.; пилешки бутчета охладени/замразени - 1 кг.; пиле без вътрешности замразено, България - 1 кг.; пилешки дробчета - 1 кг.; пилешки воденички - 1 кг.; пилешко филе - 1 кг.; кренвирши, телешки/пилешки - 1 кг.; варена /пушена/ наденица - 1 кг.; малотрайни салами - 1 кг.; шунка - 1 кг.; телешко месо без кост - 1 кг.; кюфтета - 0,060 кг. - 1 бр.; кебапчета - 0,060 кг. - 1 бр.; карначе - 1 кг.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15000000, 15100000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Количествата на доставяните хранителни продукти са приблизителни и възложителят си запазва правото да намалява или увеличава тяхното количество в зависимост от потребностите на обслужваните учреждения.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 5 ЗАГЛАВИЕ Риба и рибни продукти

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на хранителни продукти с обособена позиция 5 "риба и рибни продукти" на 1 кг.
Океански хек - 1 кг.; Риба Пангасиус - филе - 1 кг.; Океанска нечистена скумрия - 1кг.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

03000000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Количествата на доставяните хранителни продукти са приблизителни и възложителят си запазва правото да намалява или увеличава тяхното количество в зависимост от потребностите на обслужваните учреждения.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Участниците в процедурата представят гаранция за участие в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Ако участникът избере като форма – парична сума, същата за всички обособени позиции е в размер на 4 981,21 BGN, гаранция за участие по обособени позиции:
1- хляб и хлебни изделия - 672,79 BGN;
2- пакетирани и консервирани хранителни стоки – 1 775,35 BGN;
3- мляко и млечни продукти – 1 236,99 BGN;
4- месо и месни продукти - 1 000,08 BGN;
5- риба и рибни продукти – 296,00 BGN и се внася в касата на Община Видин в срок до 15.8.2011г. или по банков път по сметка на Община Видин в.
Банка: "Търговска банка Д" АД, финансов център Видин.
IBAN:BG79DEMI92403300046030.
BIC:DEMIBGSF.
. В случай, че участникът представи банкова гаранция, същата трябва да бъде със срок на валидност – срока на валидност на офертата. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в левове, със средства от общинския бюджет, при условия на разсрочено плащане, след представяне на фактура за извършената доставка по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие заверено копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;
2. Удостоверение за актуално състояние на участника или удостоверение от Агенцията по вписванията, с дата на издаване не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на офертата;
3. Документ за внесена гаранция за участие в размер, съгласно указанията в Обявлението /и настоящата документация/ и форма избрана от участника. Банковите разходи, когато участникът е избрал банкова гаранция, по откриване на гаранцията са за сметка на участника. Валидността на банковата гаранция за участие следва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертата на участника;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП;
6. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП;
7. Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката;
8. Документ за закупена тръжна документация;
9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;
2. Копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на участника за последните три година с изключение на новорегистрираните;
3. Копие от документи за данъчна регистрация, регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ и ЕИК по БУЛСТАТ.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години включително количествата, стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните;
3. Описание на техническото оборудване - участникът да разполага със собствени или наети специализирани транспортни средства / да се приложи документ за собственост или договор за наем / отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти доказани със съответните разрешителни документи от РИОКОЗ и ДВСК.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. цена на предлагания продукт. Тежест 80
2. срок на разсрочена плащане. Тежест 10
3. срок на доставката. Тежест 10

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Предварително информационно обявление

Номер на обявлението в ОВ: 2010/S 236-360216 от 4.12.2010

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 5.8.2011 - 16:00
Платими документи
цена 20 BGN
Условия и начин за плащане: Документация може да бъде получена всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа от касата на "Център за услуги и информация на гражданите" в сградата на община Видин.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15.8.2011 - 16:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 16.8.2011 - 14:00

Място

В сградата на община Видин, пл. Бдинци №2, ет.6, заседателна зала, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обявлението е изпратено до базата SIMAP на службата за публикации на официалния вестник на ЕС на 4.7.2011г.

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 4.7.2011

 


По статията работи: