НАЧАЛО » ������

КЗК отмени обществена поръчка на БАБХ за избор на мобилен оператор

Причината е необективни и неясни критерии в методиката за оценка при избора на изпълнител на услугата

fb
3E news
fb
03-07-2014 06:00:00
fb

 

Заради необективни и неясни критерии в методиката за оценка Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила решение на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) Пламен Моллов за откриване на процедура по обществена поръчка за избор на мобилен оператор за нуждите на агенцията. Това съобщиха от държавния антимонополен орган.

Юристите от КЗК смятат, че условията по подпоказател „Допълнителни преференции за възложителя и неговите служители“ в поръчката са зададени в нарушение на Закона за обществените поръчки. Обект на оценка при присъждането на точки по него са всички служителски промоции и допълнителни преференции, които водят до икономическа полза за възложителя.

„Подпоказателят е неясен, доколкото не съдържа указание към участниците какво следва да се разбира под служителски промоции и допълнителни преференции, колко и какви следва да са те и при какви условия се приема, че водят до икономическа изгода за възложителя“, у становището на КЗК. Освен това методиката за определяне на комплексната оценка не съдържала указания за начина, по който трябва да се оцени този показател.

Проучването на КЗК е установило и незаконосъобразно включени критерии за подбор като показатели за оценка на офертите, тъй като избраният критерий за оценка на офертите в случая е икономически най-изгодното предложение. Като такъв се счита критерият за подбор, касаещ техническите възможности на участниците, който изисква от тях да представят декларация за процентното покритие на GSM–мрежите си върху територията на страната, а в същото време възложителят на поръчката е заложил, че това процентно покритие подлежи на оценка по формула.

КЗК отмени обществена поръчка на БАБХ
обществена поръчка на БАБХ за оператор на мобилни услуги
По статията работи: