НАЧАЛО » ������

Девет европейски държави търсят съвети от България по инициативата JEREMIE

fb
3E news
fb
28-10-2011 01:44:00
fb

Българският опит при преструктурирането на инициативата JEREMIE и преговорите с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) заинтригува девет европейски държави. Представителите на Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Германия, Сърбия, Хърватия, Латвия и Унгария се обърнаха за съвет към зам.-министърът на икономиката Евгени Ангелов по време на годишната конференция на програма "Конкурентоспособност", която се провежда в Будапеща, съобщиха от пресведомството на министерството.

 

Усвояването на средствата по оперативните програми през настоящия програмен период и плановете за бъдещия бяха в основата на дискусиите по време на конференцията.  България предлага най-широк спектър от инструменти за финансиране на малки и средни предприятия в рамките на инициативата JEREMIE, със съществен превес на рисковото финансиране. Страната ни въведе в практиката новите правила най-бързо след одобряването на стратегията за тях от страна на ЕИФ. В рамките на JEREMIE у нас са структурирани четири типа фондове за рисков капитал, плюс гаранционен фонд, които покриват нуждата от финансиране на малки и средни предприятия през целия цикъл на тяхното развитие.  Този опит е ценен и за останалите държави, които по време на срещата се интересуваха живо от направените промени  у нас и възможностите, които те отварят пред бизнеса. 

 

"Чрез използването на револвиращи инструменти постигаме едновременно два важни ефекта – покриваме нуждите на бизнеса от това финансиране, от което той има нужда в момента, и осигуряваме многократно по-голям ресурс за компаниите от средствата по оперативната програма", каза Евгени Ангелов. По неговите думи този ефект е възможен благодарение на револвирането на средствата и привличането на частни капитали в рисковите фондове.

 

Разпределението на средствата през следващия програмен период също бе в центъра на дискусиите по време на конференцията. Дебатите се водиха около това какъв процент от Брутния вътрешен продукт на всяка държава да бъде европейското финансиране и дали този процент да е еднакъв за всички. Българската позиция, защитена от заместник министър Ангелов, е по-бедните икономики, каквато е и България, да получат по-висок процент спрямо своят БВП. "Това е необходима предпоставка, за да се преодолее неравенството в развитието на отделните региони на ЕС, каквато е и една от основните цели на оперативните програми", подчерта зам. министър Ангелов.По статията работи: