НАЧАЛО » ������

Свят без пластмаса? Заплашено ли е човечеството от 8 млрд. метрични тона пластмасови отпадъци

Изследванията показват, че през 2050 г. пластмасовият боклук ще достигне 12 млрд. метрични тона

fb
3E news
fb
27-07-2017 09:00:00
fb

Свят без пластмаса, или синтетични органични полимери не бихме могли да си представим.  
Производството на пластмаса от началото на масовото използване през 1950-те години е достигнало 8,3 млрд. метрични тона. Повечето от тази пластмаса вече като отпадъци се намира или в депа, или в околната среда. Това става ясно от изследването  Production, use, and fate of all plastics ever made, подготвено от експерти от редица организации и учени от американки университети. Изследването разглежда различните видове пластмаса, но се съсредоточава основно върху полиетилена.

http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full

За да разберете какъв е като обем произведената и изхвърлена пластмаса, представете си един милиард възрастни слонове на едно място. Тяхното тегло е около 7,5 млрд. метрични тона.

От произведената от самото начало досега  пластмаса, към настоящия момент 6,3 млрд. тона се съхраняват в депа.  От тях 9% са повторно  преработени, 12% - изгорени, а 79% - се намират на сметища, депа, или изхвърлени в природата (околната среда).

Голяма част от изхвърлените отпадъци  -  така наречената „микро пластмаса“, чрез отпадъците, циркулиращи в световните океани причинява сериозно замърсяване.

При запазване на настоящите тенденции за производство и утилизация на пластмаса, около 12 млрд. пластмасови отпадъци ще бъдат „съхранени“ или ще попаднат в околната среда през 2050 г.
Повечето от пластмасовите отпадъци не са биологично разлагащи се, затова те може да „съпътстват“ съществуването на човечеството за стотици и хиляди години.

„Половината от стоманата например, която се произвежда в света се използва в строителството. Това означава, че стоманата се използва десетилетия. Точно обратното е при пластмасата. Половината от този материал става отпадък за по-малко от четири годишно използване“, казва Roland Geyer, който участва в изследването.
Скоростта, с която пластмасата се разпространява по света е забележителна. Половината от произведената за цялата история пластмаса се е появила на земята в разстояние само на последните 13 години.

Количеството на произвежданата биологично разградима пластмаса е едва 4 млн. тона годишно, което в сравнение с посочените по-горе цифри е нищожно.

Може да се предположи, че съхранението на пластмасата в депа с времето ще става все по-рационално, нещо, което вече се прави от много международни компании. Такива изследвания от своя страна често поставят въпроси, които не само изострят общественото мнение, но водят и до законодателни промени.

По-голяма част от пластмасата се произвежда от нефт. Според Международната агенция по енергетика, като цяло нефтохимическата промишленост потребява едва 12% от добивания в света петрол.

пласмасови отпадъци
Околна среда
депа за съхранение на отпадъци
По статията работи:

Маринела Арабаджиева