НАЧАЛО » ������

Планират 300 млн. лв. за намаляване на биоразградимите отпадъци

Средствата и целите са заложени в утвърдения от министър Нона Караджова Национален стратегически план

fb
3E news
fb
28-07-2010 11:02:07
fb

300 млн. лв. са планирани за поетапното намаляване на биоразградимите отпадъци до 2020 година. Средствата и целите са заложени в утвърдения от министър Нона Караджова на 28 юли Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, съобщава пресцентъра на МОСВ.

Разработването на такъв стратегически план е задължение на всяка страна – членка на ЕС, според европейската директива за депониране на отпадъците.

Очакваните източници за финансиране на плана са по оперативна програма "Околна среда", от държавния бюджет; общински бюджети, публично-частно партньорство и др.

При определяне на сроковете за изпълнението на тази цел, за база е взето количеството депонирани биоразградими отпадъци през 1995 г. Планът предвижда намаляване на тези количества в три последователни етапа, определени от директивата:

• до края на 2010 г. да се депонират до 75% от общото количество биоразградими битови отпадъци, образувани през 1995 г.;

• до 2013 г. - до 50% от тези, образувани през 1995 г.;

• до 2020 г. - до 35% от тези, образувани през 1995 г.

Националният план предвижда разделното събиране на подходящите за компостиране биоразградими битови отпадъци да се осъществява от общините. В процеса на разделното събиране участват населението, собствениците на търговски обекти, ресторанти, пазари, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и т.н.

Компостирането е основният метод, който е избран за управление на биоразградимите битови отпадъци в България. Предвидено е във всички общини на територията на страната да бъдат изградени открити площадки за компостиране на отпадъци от обществени паркове и градини; да бъдат изградени инсталации за компостиране и механично биологично третиране (МБТ) на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 20 хиляди тона биоразградими отпадъци.

За 25-те депа в процес на изграждане по оперативна програма «Околна среда» стойността на компостиращите съоръжения е заложена в програмите за финансиране за следните общини: Бургас, Добрич, Провадия, Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Стара Загора, Варна, Кочериново, Кърджали, Пазарджик, Перник, Ямбол, Монтана, Шумен, Хасково, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Пловдив, Габрово, Костенец, Костинброд, Левски и Луковит.

Изграждането на компостиращи съоръжения е предвидено и за вече изградените 30 регионални депа, като финансирането на съоръженията може да става под формата на субсидии от държавния бюджет.

Документът е публикуван на интернет страницата на МОСВ, на ниво "Ключови теми", раздел "Отпадъци".


По статията работи: