НАЧАЛО » ������

Кредит на доверие за много публични компании

Стремителен еднодневен ръст и на четирите индекса на БФБ

fb
3E news
fb
24-01-2011 12:26:04
fb

Отдавна не бяхме наблюдавали такъв стремителен ръст на индексите на Българската фондова борса (БФБ) като днешния. И четирите измерителя отчетоха нарастване с над 1%, което показва, че и на българския фондов пазар инвеститорите са настроени позитивно поне за близкото бъдеще. Те дадоха днес своеобразен кредит на доверие на повечето публични компании, които предстои да обявят своите предварителни финансови резултати. Същото може да се каже и за облигациите.

 

Справка на БФБ показва, че отчетеният оборот на регулирания пазар е 2,144 млн. лв., който е разпределен почти по равно между пазара на акции (1,024 млн. лв.) и търговията с облигации (1,045 млн. лв.). Бяха изтъргувани и компенсаторни инструменти за 74 хил. лв. Поименните компенсационни бонове поскъпнаха с 9,1% до 26,5 ст. за 1 лв. номинал, а компенсаторните записи се повишиха с 2,6% до ниво от 19,5 стотинки. На базата на тази информация може да се предполага, че и на този пазар ще настъпи раздвижване, особено в навечерието на първите приватизационни сделки. Днес компенсаторните инструменти достигнаха 16-месечен връх. Много скоро Агенцията за приватизация трябва да обяви какви и колко апетитни държавни дялове ще пусне за раздържавяване.

 

Холдинг Пътища отново се оказа във фокуса на инвеститорското внимание, след като стана известно, че пътното дружество е успяло да преструктурира кредитите си, в резултат на което е получило и нов заем в размер на 4.37 млн. евро. С акциите на холдинга се сключиха 36 сделки за общо 25 хил. лота, като средната цена на акциите се покачи до 0.83 лв., което представлява ръст от 3.25% спрямо цената в края на миналата седмица.

 

На пазара на акции бяха търгувани акции на 80 компании, от които с повишение бяха книжата на 45 от тях, с понижение на 24, а без промяна на 11 дружества.

С най-голям оборот бяха акциите на Агрия груп холдинг (166 хил. лв., но със спад от 8.02%). На второ място излезе ФНИ България АДСИЦ (121 хил. лв., при покачване на цената с 3,3%). Трети по оборот бяха книжата на Топливо (99 647 лв., при ръст на цената с 13.41%). При други 16 емисии търговията бе над 10 000 лв.

 

По ръст на акциите начело излезе Топливо (+13,4%). На второ позиция застанаха Поименните компенсационни бонове (+9.05%, следвани от София-БТ (+7,8%).

В класацията по спад на акциите начело излезе Агрия груп холдинг (-8%), следвано от Евроинс (-7,5%) и Енемона – привилигировани (-3.33%).
По статията работи:

Георги Вулов