НАЧАЛО » ������

Кметовете ще разрешават ползването на общинските язовири и минерални води

fb
3E news
fb
04-08-2010 12:00:00
fb

МОСВ публикува информация за направените промени в разрешителния режим за водовземане и ползване на водни обекти съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 22 юли 2010 г. Промяната предвижда министърът на околната среда и водите да издава разрешителни само за комплексните и значими язовири. Във всички останали случаи те се издават от директорите на четирите басейнови дирекции. Изключенията са:

-         при общинските язовири (язовири, микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които могат да бъдат предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините след края на януари 2011 г.) -  разрешителните се издават от съответния кмет на община;

-         случаите на ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав – от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав.


По статията работи: