НАЧАЛО » ������

Гръцкият пазар на електричество очаква нови газови централи

Лигнитните въглища бавно отстъпват на природния газ

fb
3E news
fb
05-10-2010 09:10:49
fb

До края на 2010 г. Гърция трябва да отвори пазара си на електричество като условие да продължи да получава финансови средства по силата на спасителния план на ЕС и МВФ.

Ето какви са характеристиките на гръцкия пазар на електричество по данни от 2009 г. и основните играчи на него.

* ТЪРСЕНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Около 50 млн. мВч

* ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

В изражение на паритет на покупателната способност Гърция е на трето място по най-ниски цени в ЕС, показват данни на Евростат. Корпоративните клиенти плащат повече за електричество и така на практика субсидират по-ниските цени на домакинствата и фермерите.

* ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Около половината от електричеството в страната се произвежда чрез изгаряне на лигнити – високо замърсяваща форма на кафявии въглища. Запасите на Гърция от лигнит се изчисляват на достатъчни за следващите 50 години. Гърция е вторият най-голям производител на лигнити в ЕС.

- Лигнитни въглища: 63%

- Природен газ: 19%

- Водноенергийни източници: 10%

- Петрол: 4%

- Възобновяеми източници (слънце, вятър): 4%

- Ядрена енергия: Гърция няма и не възнамерява да позволи изграждането на атомни електроцентрали.

* КЛЮЧОВИ ИГРАЧИ

- Public Power Corp.: компанията е 51% държавна собственост, а останалите са листвани на Атинската фондова борса. Общият й инсталиран капацитет е 12 884 мВ, от които 41% се произвеждат от централи на лигнитни въглища. Компанията управлява около 100 ТЕЦ и ВЕЦ и няколко вятърни парка.

- Elpedison Power: Управлява газова електроцентрала с мощност 390 мВ в Солун, Северна Гърция. Очаква се до няколко седмици да заработи още една газова централа с мощност 420 мВ в Тисви до Атина. Runs a 390 megawatt natural gas-fired plant in Thessaloniki, northern Greece. Компанията е 75% собственост на Elpedison (смесено предприятие 50/50 на най-голямата рафинерия в Гърция Hellenic Petroleum и Edison, втория по големина производител на електричество в Италия).

- GEK/GDF Suez: Гръцката строителна компания GEK Terna и френската GDF Suez са собственици на по 50% в смесеното дружество, което управлява две газови електроцентрали с капацитет съответно от 147 мВ и 435 мВ.

GEK възнамерява да построи електроцентрала на природен газ с капацитет 1160 мВ в Евия (която ще влезе в експлоатация през 2013 г.) и електроцентрала на лигнитни въглища с капацитет 460 мВ, която ще влезе в експлоатация през 2014 г.

- Mytilineos Holdings: Групата за производство на метали управлява електроцентрала на природен газ с мощност 334 мВ, която още не е в експлоатация. Друга централа на природен газ с капацитет 444 мВ ще заработи до края на годината.

Фирмата строи още една газоцентрала с капацитет 437 мВ в сътрудничество с Motor Oil, вторият по големина преработвател на петрол в Гърция. Тя ще влезе в експлоатация през август 2011 г.

Mytilineos има планове за още една централа на газ с капацитет 437 мВ във Волос, която ще заработи през януари 2012 г.

- APT-Energa Hellas: Контролирана от австрийската ютилити компания Verbund, APT-Energa не произвежда електричество, но го купува на пазара на едро и го продава на индивидуални потребители, главно компании за търговия на дребно, които са принудени да плащат по завишени тарифи на РРС. Energa твърди, че е вторият по големина доставчик на електричество на гръцкия пазар.


По статията работи: