НАЧАЛО » ������

Парите за околна среда няма да бъдат отблокирани по-рано от октомври

fb
3E news
fb
21-08-2014 07:23:00
fb

Парите за екология няма да бъдат размразени по-рано от октомври, съобщи служебният министър на околната среда и водите Светлана Жекова за БТА. В момента усилията са съсредоточени върху минимизиране на риска от загуба на европейски средства. Затова трябва да се ускори процеса на проверка на проектите и по-бързо разплащане към общините, както и подготовката на докладите към Националния фонд.  Към някои прокети ще бъдат подписани анекси за удлъжаване изпълнението на договорите. През август ЕК е изпратила писмо за около 50 млн. евро автоматична редукция и поради това усилията ни ще бъдат насочени към минимизирането на други евентуални загуби. Голямата ни цел остава изпращането към Националния фонд за сертифициране на общо 747 175 824,56 лв., за да минимизираме загубата на средства по ОПОС за 2014 г.

Спиридон Александров вече не е ръководител на Управляващия орган. За това място е определена Яна Георгиева, която е работила в структурата в продължение на години. Тя има административен и ръководен опит. Надявам се с това да подпомогнем работата в самия Управляващия орган и да се активира комуникацията с бенефициентите, със сертифициращия и одитния орган. Предстои ни динамична работа през следващите седмици, защото исканията за плащания, които чакат проверка (верификация), са за малко над 300 млн. лв. Това е тежък процес, за който сме мобилизирали целия капацитет на съответното звено на Управляващия орган. Получихме съдействие за дейността и от проверяващите органи на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика. Поискали сме допълнително обучение от страна на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз". Това не трябва да ни успокоява, защото новите  искания за плащания, които ще бъдат предоставени за одобрение на сертифициращия орган, трябва да са перфектни. По този начин ще покажем, че системите ни работят, и едва тогава ще можем да очакваме размразяване на средствата от Брюксел.

На 6 юни 2014 г. е изпратила писмо с забележки по новата програма „Околна среда”. До месец се очаква България да изпрати  отговорите до Комисията. Амбицията ни е програмата да бъде одобрена до месец ноември.

Водният сектор ще продължи да бъде приоритет приоритет. ВиК инфраструктурата отново заема централно място, но също така ще бъдат насочени усилия към предотвратяване на вредното въздействие на водите и опазване на чистотата на водните ресурси. Сектор "Отпадъци" остава приоритетен, но в него ще се търсят гъвкави форми на финансиране на проекти. Ще бъдат насочени средства към предотвратяване образуването на отпадъци, а не към тяхното обезвреждане. Естествено, биоразнообразието като основна ценност на България, ще продължи да бъде приоритет, като усилия ще бъдат насочени към довършване на необходимите документи, за да се управлява мрежата "Натура 2000".

През следващия програмен период ще бъдат засегнати и две  нови теми - въздухът и климатът. По приоритетна ос "Превенция и управление на риска от наводнения" ще бъде създадена Система за управление на водите в реално време и ще бъдат реализирани решения за превенция и управление на риска от наводнения. По приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух" ще бъдат прегледани и анализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух и впоследствие ще бъде подпомогнато преработването им /при необходимост/, ще бъдат изпълнявани мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в градска среда.

 

Общият финансов ресурс е 1, 5 млрд. евро.  За сектор "Води" са предвидени 1 млрд. евро, за "Отпадъци" - 219 млн. евро, за "Натура 2000" и Биоразнообразие - 101 млн. евро, за "Превенция и управление на риска от наводнения" - 50 млн. евро, за "Подобряване на качеството на атмосферния въздух – 50 млн. евро. 

оклна среда
Светлана Жекова
отпадъци
води
биоразнообразие
МОСВ
ОП "Околна среда"
По статията работи: