НАЧАЛО » ������

Ръст на енергийните продукти отчете статистиката

Заради откритет в края на миналата година нови находища най-много се е увеличило производството на природен газ

fb
3E news
fb
31-03-2011 07:33:46
fb

Нарастване на производството и доставките на почти всички енергийни продукти през декември 2010 г., отчете НСИ. Природният газ се е увеличил с 48.1% до 40 млн. станд. куб. меттра спрямо предходния месец ноември. Това се дължи главно на новооткритите находища у нас. На годишна база прэоизводството на синьото гориво е увеличено от 0.7 (декември 2009) на 40 млн.станд. куб. м (декември 2010). Отчита се обаче намаление в производството на пропан-бутан с 25.0% и на дизелово гориво с 16.3%.

 

През декември 2010 г. е нараснало производството на електроенергия с 18.7% до 4 650 гВтч. Намалява производството на твърди горива с 15.5% до 2 752 хил. тона, на пропан-бутан с 35.7% до 9 хил. тона, на безоловен бензин с 14.9% до 131 хил. тона, и на дизелово гориво с 15.8% до 144 хил. тона.

 

Производството на твърди горива през декември 2010 г. спрямо декември 2009 г. нараства с 4.7%, на безоловен бензин със 7.4%, и на електроенергия с 15.0%. Поради стартирането в края на 2010 г. на добив на природен газ от новооткрити местни находища, производството през декември 2010 г. в сравнение с декември 2009 г. нараства от 0.7 на 40 млн.станд.куб.м. Отчита се намаление в производството на пропан-бутан с 25.0% и на дизелово гориво с 16.3%.

 

През декември спрямо ноември 2010 г. намаляват доставките на твърди горива с 14.9% до 3 051 хил. тона, на пропан-бутан с 3.7% до 26 хил. тона, на безоловен бензин с 13.7% до 44 хил. тона, и на дизелово гориво с 19.9% до 121 хил. тона. Доставките на твърди горива през декември 2010 г. спрямо декември 2009 г. нарастват с 4.2%, на пропан-бутан с 8.3%, на природен газ с 10.5%, и на електроенергия с 0.1%. Намаляват доставките на безоловен бензин с 10.2% и на дизелово гориво с 32.0%.

 

Пълният текст на справката на НСИ за декември за производството и доставките на енергийни продукти може да се изтегли от тук!


По статията работи:

Георги Вулов