НАЧАЛО » ������

Брюксел набеляза 5 обещаващи разработки за лекарства срещу COVID-19

Четири от тях в момента се проучват от ЕМА, петото вече има разрешение за употреба като имуностимулант

fb
3E news
fb
29-06-2021 05:50:03
fb
Източник: pixabay.com

Стратегията на ЕС относно терапевтичните средства срещу COVID-19 днес дава първите си резултати с обявяването на първия набор от пет терапевтични средства. Скоро те биха могли да бъдат на разположение за лечение на пациенти в целия ЕС. Четири от тях са моноклонални антитела, които в момента се разглеждат от Европейската агенция по лекарствата.

Петото е имуносупресант, който вече има разрешение за употреба, което може да бъде разширено, така че да включва лечението на пациенти с COVID-19.

Петте продукта са в напреднал етап на развитие и имат голям потенциал да попаднат във финалния списък сред трите нови терапевтични средства, които да получат разрешение за употреба до октомври 2021 г.

До октомври ЕК ще изготви списък от най-малко 10 потенциални терапевтични средства, въз основа на работата на новосъздадената експертна група по вариантите на COVID-19. Процесът на подбор ще бъде обективен и научно обоснован, като критериите за подбор ще бъдат съгласувани с държавите членки. Тъй като са необходими различни видове продукти за различните групи пациенти и различните стадии и тежест на заболяването, експертната група ще определи продуктовите категории и ще подбере най-обещаващите терапевтични кандидати за всяка категория въз основа на научно обосновани критерии.

Списъкът ще допринесе за постигане на целта за получаване на най-малко три нови терапевтични средства, разрешени до октомври, и евентуално още две до края на годината. Европейската агенция по лекарствата ще започне текущ преглед на обещаващите терапевтични средства до края на 2021 г. в зависимост от резултатите от научноизследователската и развойната дейност. Неотдавна Комисията приключи съвместно възлагане на обществени поръчки за моноклонални антитела (казиривимаб и имдевимаб) и успя да стартира повече до края на годината. Първото събитие за намиране на партньори в индустрията относно терапевтичните продукти ще бъде организирано на 12—13 юли, за да се гарантира, че след като получат разрешение, терапевтичните средства ще могат да се произвеждат в достатъчно количество, колкото е възможно по-скоро.

ЕК
ЕС
лекарства
COVID-19
ЕМА
проучване
имуностимулант
разрешение
По статията работи:

3E news