НАЧАЛО » ������

С 12.4% е нараснал износът на България за ЕС

fb
3E news
fb
11-09-2015 12:14:00
fb

Общият обем на износа на България за Европейския съюз през периода януари - юни т.г. е 14.2 млрд. лева, като отбелязва увеличение от 12.4% в сравнение със същия период на 2014 г. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.5% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщиха от НСИ.

През юни 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 12.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за същия период се увеличава със 7.8% в сравнение с реализирания през същите месеци на 2014 г. и е на стойност 16.1 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През юни 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 6.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни 2015 г. е отрицателно и е на стойност 1 943.6 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 861.7 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите шест месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (31.0%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (25.6%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (6.6%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (17.1%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (12.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (26.8%).

български износ
ЕС
По статията работи:

Галина Александрова