НАЧАЛО » ������

Парламентът пусна 100% от ВМЗ Сопот за продажба

Процедурата е публично оповестен конкурс, а 20% от капитала може да бъде платен и с непарични платежни средства

fb
3E news
fb
23-03-2011 12:47:09
fb

По предложение на правителството парламентът гласува 100% от капитала на ВМЗ -Сопот да бъде предложен за приватизация. Въздържалите се бяха 6, а против – 19, от общо 111 гласували народни представители, съобщи БТА.

 

Според кабинета идеята е да се запази и разшири предметът на дейност на Вазовските машиностроителни заводи, както по отношение на отбранителната продукция, така и на гражданската. Другата основна цел на сделката е и модернизация на производството на дружеството и неговото запазване като основен фактор на заетостта в региона.

 

Стратегията за продажба предвижда на инвеститорите ще бъдат предложени 118 000 000 броя акции, което е 100% от капитала. Цената да е в лева или в евро, като 20 на сто от капитала (23 600 000 броя акции) може да бъде заплатен и с непарични платежни средства.

 

Определена е и процедурата по продажбата - публично оповестен конкурс. Участниците в сделката трябва да приемат условието ВМЗ-Сопот да не бъде обявено в несъстоятелност или в ликвидация за 5 години, считани от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции. Няма да се допускат и съкращения на работници и служители в срок от 3 години. Предлаганата средна численост на персонала трябва да не е по-малка от тази към датата на обявяване на конкурса. Редуциране броя на заетите през трите години от мораториума е възможно само при пенсиониране и естествено текучество.

 

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да притежават удостоверение за сигурност, издадена от компетентен орган, а чуждестранните инвеститори - потвърждение от български компетентен орган за право на достъп до класифицирана информация.


По статията работи:

Георги Вулов