НАЧАЛО » ������

Държавата е изплатила 236 млн. лева стари дългове към бизнеса

На 30 септември изтича крайният срок за фирмите да подават документи за уреждане на задължения по републиканския бюджет

fb
3E news
fb
30-09-2010 08:13:53
fb

Днес изтича срокът, в който изпълнителите и доставчиците, титуляри на вземания, могат да подадат заявления до министерства и ведомства, възложители по договори, за прехвърляне на своите вземания на "Българска банка за развитие" (ББР). Това става при условията на Решение № 197 на Министерския съвет от 8 април 2010 г. за приемане на механизъм за уреждане на задължения по републиканския бюджет (изменено и допълнено с РМС № 359 от 31 май 2010 г. и РМС № 473 от 8 юли 2010 година).

 

От възможността могат да се възползват фирми от различни сфери на дейност, които са доставяли стоки или услуги на държавните ведомства. Българската банка за развитие ще продължи да работи по този механизъм, докато в банката постъпват удостоверения, уточняват от кредитната институция.

 

Според финансовото министерство, до края на ноември тази година се очаква да приключат действията по прилагането на механизма, включително издаването на удостоверения от съответните възложители, сключването на договори за цесия с "Българска банка за развитие" АД и превеждането на средствата по сключените договори.

 

В Българската банка за развитие от края на май до 28 септември тази година са подадени общо 936 заявления по механизма за уреждане на задължения на министерствата към фирми доставчици по обществени поръчки, съобщи Ангел Геков, изпълнителен директор на ББР, цитиран от агенция "Фокус". Разплатени са 873 заявления на обща стойност 236 млн. лева. Остава да бъдат обработени и разплатени още 83 заявления за 20 млн. лева.

 

Най-много заявления – 400, ББР е разплатила на компании, работили с Министерство на отбраната. Обработени и платени са и 266 заявления за разплащания по обществени поръчки на Министерство на труда и социалната политика и 138 заявления по сделки на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

"ББР не е отказвала да изплаща пари по издадени удостоверения. Обработваме документацията с доста бързи темпове. Единственото изискване, което ББР поставя за прилагане на механизма е, ако дадено вземане е било заложено пред друга банка, този залог да бъде заличен, тъй като банката може да придобие само чисти вземания", обясни Ангел Геков.

 

ББР ще продължи да работи по този механизъм, докато в банката постъпват удостоверения.
По статията работи:

Георги Вулов