НАЧАЛО » ������

Европейският ден на туризма популяризира културните маршрути в ЕС

Туристическата индустрия на ЕС генерира над 5% от БВП на общността с около 1,8 млн. предприятия

fb
3E news
fb
27-09-2010 02:02:58
fb

Европейската комисия (ЕК), Европейският парламент, държавите-членки на ЕС и Съветът на Европа са готови да си сътрудничат допълнително за популяризирането на "Културните маршрути". Това е посланието, което главните европейски действащи лица в туристическия сектор отправиха днес в Брюксел по повод честването на Европейския ден на туризма, организирано от ЕК по случай Световния ден на туризма, предаде пресслужбата Rapid. От влизането в сила на Лисабонския договор на 1 декември 2009 г. Европейският съюз има нова роля за насърчаване на конкурентоспособността на туристическия сектор, на неговото устойчиво и основано на качеството развитие, както и за популяризиране на Европа като туристическа дестинация от изключителен интерес.

 

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: "За нас е необходимо европейският туристически сектор да бъде постоянно сред първите по отношение на иновативните решения. Идеята за културните маршрути допринася за по-голямото разнообразие на предлаганите в Европа възможности за туризъм. Тя отговаря на нарастващото желание от страна на туристите да откриват нови дестинации и да се докоснат до непознати култури. В тази връзка Комисията, в съответствие с новия Лисабонски договор, може да играе важна роля в координирането на националните политики и засилването на тяхното въздействие".

 

"Културните маршрути ще ви поведат на пътешествие, белязано с основните принципи на Европа: човешки права, културна демокрация, културно многообразие, идентичност, диалог и обмен", заяви Андрула Василиу, комисарят, отговарящ за образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта.

 

Европейските културни маршрути представляват автентичен общоевропейски туристически продукт. Тези маршрути, които са темата на тазгодишния Европейски ден на туризма, могат да бъде допълнително развити в цялостен пакет, от който да се възползват както промишлеността, така и европейските граждани. Благодарение на тях би могъл да се намали прекаленият наплив от туристи към определени ограничени на брой туристически дестинации и да се превъзмогне сезонността, като се предложи нов модел туризъм и се придаде нова сила на понятието европейски гражданин посредством запознаването с общото ни наследство. Сред примерите за подобни маршрути са "Пътят на Желязната завеса", "Пътят на финикийците", "Пътят на маслиновото дърво", "Via Francigena" и др.

 

В днешната конференция в Брюксел участват голям брой членове на Европейския парламент, белгийското председателство, министри на туризма от редица държави-членки, представители на различни регионални органи в ЕС и на Европейската комисия. Всички те изявяват готовност да допринесат за допълнителното развитие и популяризирането на културните маршрути.

 

 

Посредством създаването на тематични туристически продукти в европейски мащаб Европейският съюз може да допринесе за разнообразяването на предлаганите възможности за туризъм и за улесняването на туристическите потоци в Европа.

 

Успоредно с участието си в конференцията, заместник-председателят Таяни съдейства за подписването от няколко държави-членки на ЕС на следните два меморандума за разбирателство във връзка със съвместното осъществяване на някои инициативи в областта на туризма:

 

- Италия и Франция, към които вероятно скоро ще се присъединят Обединеното кралство и Швейцария, подписаха меморандум, с който поемат ангажимент за разработване на обща дългосрочна инициатива за опазването и популяризирането на културни маршрути, като се започне с "Via Francigena" ― древен поклоннически маршрут от Кентърбъри до Рим;

 

- Испания, Италия и Франция също се споразумяха за лого "Европейска страст" за съвместното предлагане на пазара на техните туристически продукти в държавите от групата BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай).

 

Туристическата индустрия на ЕС генерира над 5% от БВП на общността с около 1,8 млн. предприятия и с персонал в тях от около 5,2% от общата работна сила в общността (около 9,7 млн. заети в туризма). Свързаните с туризма дейности имат още по-голям принос към БВП - индиректно туризмът генерира повече от 10% от БВП на ЕС.


По статията работи:

Георги Вулов