НАЧАЛО » ������

Инфлацията в ЕС намалява

През август е била 2%, а най-ниска е отчетена в Ирландия

fb
3E news
fb
15-09-2010 11:57:13
fb

Годишната инфлация в ЕС е била 2,0% през август 2010 г., като е отбелязала спад с 0,1% спрямо юли. През седмия месец на годината тя е била 2,1%, съобщи "Евростат". На годишна база инфлация в еврозоната е 1,6% през август 2010 г. спрямо същия месец на миналата година.

 

Според данните на статистическата служба на ЕС най-ниски нива на инфлация през август са наблюдавани в Ирландия (-1,2%), Латвия (-0,4%) и Германия (1,0%), а най-високи в Румъния (7,6%), Гърция (5,6%) и Унгария (3,6%). В България инфлацията е останала без промяна на равнище 3,2% през август спрямо юли. В сравнение с юли 2010 г. годишната инфлация е нараснала в десет, останала стабилна в девет, и е намаляла в осем страни-членки.

 

Най-ниските 12-месечни средни стойности до август са били регистрирани в Ирландия (-2,3%), Латвия (-2,0%), Португалия и Словакия (и в двете 0,3%), а най-високата в Унгария, Румъния (и в двете 5,0%) и Гърция (3,5%). Данните на Евростат за България сочат, че 12-месечните средни стойности до август са били 2,0%.

 

Основните компоненти с най-високи годишни нива за август 2010 г. са алкохолът и цигарите, транспортът (и за двете - 3,3%) и жилищата (2,6%), а най-ниски нива са наблюдавани при компонентите комуникации (-0,5%), отдих и културата (-0,1%) и облеклото (0,2%). Относно детайлните под индекси най-голямо въздействие върху общата инфлация са оказали транспортните горива (0,31%), гориво за отопление (0,13%) и зеленчуците (+0,08%), докато дрехите (-0,08%) и телекомуникациите (-0,07%) имат най-голямо влияние за отчетеното понижаване.

 

Основните компоненти с най-високи месечни нива са облеклото (1,8%), отдих и култура, хотели и ресторанти и други стоки и услуги (0,3% всеки), а най-ниски са отчетени при храните (-0,2%), здравеопазването (-0,1%) и транспорта (0,0%). По-специално дрехите (с 0,09%) са оказали най-голямо повишаващо влияние, докато плодовете и транспортните горива (-0.04% за всеки) са били с най-голямо понижаващо влияние.

 


По статията работи:

Георги Вулов