НАЧАЛО » ������

Одобрен е годишният доклад за състоянието на националната сигурност

fb
3E news
fb
18-07-2018 03:21:00
fb

Правителството одобри Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. Изготвянето на документа е утвърдена практика на запознаване на обществото и гражданите със състоянието на националната сигурност, съобщи правителствената информационна служба.

Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период. Посоченият доклад има съществено значение за информиране на организациите на гражданското общество, на институции в други държави, на граждански организации в други държави и на международни организации относно политиката за сигурност на Република България.

В доклада се съдържат оценки за вътрешно-политически събития, за процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни райони в други държави. Посочени са действията, предприети от институциите в съответствие със Стратегията за национална сигурност на Република България, приета през 2011 г.

Подготовката на доклада се проведе едновременно с представянето в Народното събрание на одобрения от Министерския съвет през ноември 2017 г. проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност. Това даде възможност структурата и съдържанието на доклада за 2017 г. да бъде съобразена със структурата и съдържанието на приетата през март 2018 г. актуализирана Стратегия за национална сигурност.

Проект на доклада бе разгледан и одобрен на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет на 21 юни т.г.

Годишният доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. ще бъде внесен за разглеждане от Народното събрание.

 

Правителство
доклад за Националната сигурност
Стратегия за национална сигурност на Република България
По статията работи:

Маринела Арабаджиева