НАЧАЛО » ������

18 са длъжниците към НЕК за цена „задължение към обществото“ в началото на май

fb
3E news
fb
08-05-2018 02:00:00
fb

18 са търговците / производители на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик за цена

„задължение към обществото”, към 4 май. Това става ясно от поредния публикуван списък на Националната електрическа компания. В него продължават да присъстват четирите дружества, отстранени от електроенергийния пазар.

Справката с предишни периоди сочи, че длъжниците за цена „задължение към обществото“ продължават да се задържат на едно и също ниво за значителен период от време, а компаниите остават почти едни и същи.

Междувременно днес вече са  обнародвани измененията в Закона за енергетиката. Според тях от 1 юли плащанията по цена "задължение към обществото" ще се извършват към Фонда за сигруност на енергийната система. Предстои определянето на банкова гаранция на търговците на електроенергия. Така от 1 юли отпада задължението НЕК да събира "задължение към обществото", но пък остава ангажимента да събере натрупаните досега борчове.

 

Списъкът на НЕК:

 

ТОШЕЛ 92 ЕООД – отстранено от електроенергийния пазар;

 

АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ ООД – отстранено от електроенергийния пазар;

 

АРКАДИЯ СЪРВИС АД;

 

ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД;

 

ДИКС 2001 – ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ООД;

 

ДЖИ ВИ АЙ ООД;

 

ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН АД;

 

ЕЛПРО БЪЛГАРИЯ ООД;

 

ЕНЕКОД АД;

 

ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД;

 

ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД;

 

ЕСКО СЪРВИСИС ООД;

 

КАА ЛЕКС – ЕНЕРДЖИ ООД;

 

КЕЙ АР ДЖИ ЕООД – отстранено от електроенергийния пазар;

 

МОСТ ЕНЕРДЖИ АД;

 

САЙТ ЕНЕРДЖИ ООД;

 

ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП ООД;

 

ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ЕООД – отстранено от електроенергийния пазар

 

НЕК
цена задължение към обществото
списък на длъжниците на НЕК
По статията работи:

Маринела Арабаджиева