НАЧАЛО » ������

Близо 1 млрд. лв. повече субсидии е дала държавата на железниците, реформа няма

Министърът на транспорта обави спешни мерки за оздравяване на БДЖ и НКЖИ

fb
3E news
fb
04-07-2013 03:39:00
fb

От всички препоръки на Световната банка за оздравяване на железниците, до момента са изпълнени само тези, свързани със съкращенията на персонал. Това каза министърът на транспорта Данаил Папазов при представяне на приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Близо 1 млрд. лв. повече е дала държавата на железниците под формата на субсидии и капиталови трансфери за периода 2009 - 2012 г. в сравнение с 2005 - 2009 година. Наливането на пари обаче не е довело да подобряване на финансовите резултати на дружествата, обратно - те са се влошири драстично. Нетните загуби на Холдинг БДЖ от 2005 г. до 2008 г. са под 2,5 милиона лева, а за периода от 2009 г. до 2012 г. вече достигат почти 193 милиона лева, посочи министър Папазов. Не е помогнало и съкращаването на 4 701 служители в холдинга - 40%,  в периода от 2009 г. до 2012 г.  За приблизително същия период персоналът на Националната компания Железопътна инфраструктура /НКЖИ/ е намален с 3 173 души или с 20 на сто.

Холдинг БДЖ и неговите дружества не са се управлявали правилно и са натрупали огромни задължения към НКЖИ и към кредиторите, посочи министър Данаил Папазов. Във връзка с лошото финансово състояние на Холдинг БДЖ, непрекъснато намаляват приходите на НКЖИ от инфраструктурни такси - те са спаднали почти два пъти за периода от 2005 до 2012 година. През от 2005 г. дружеството е имало приход от 147,6 милиона лева, а през 2012 г. намаляват до 87 413 хил. лева. В същото време драстично се увеличават предоставените средства от държавния бюджет за развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура – от 41 милиона лева за 2005 г. на 217 милиона лева за 2012 г.

Министър Папазов подчерта, че сред мерките за оздравяване на двете железопътни дружества, са прекратяване на приватизацията на "Товарни превози" и преструктурирането му, изчистване на задълженията на "Холдинг БДЖ" ЕАД към ДП "НКЖИ" по схемата дълг срещу собственост на три етапа до 2014 година, продажба на сгради и имоти.

Програмата за оздравяването на двете дружества предвижда:

• Изчистване на задълженията на "Холдинг БДЖ" ЕАД към ДП "НКЖИ" по схемата дълг срещу собственост на три етапа:
- До 15.07.2013 г. – 12 000 000 лв.
- До 31.12.2013 г. – 25 000 000 лв.
- До 31.12.2014 г. – 60 000 000 лв.

• Продажба на сградите и имотите на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", прехвърлени от "Холдинг БДЖ" ЕАД по схемата дълг срещу собственост на три етана:
- До 31.12.2013 г. – 10 000 000 лв.
- До 30.06.2014 г. – 25 000 000 лв.
- До 30.06.2015 г. – 60 000 000 лв.

• Прехвърляне на жп мостовете на Фериботен комплекс Варна от ДП"НКЖИ" към ДП "Пристанищна инфраструктура" в срок до 31 декември 2013 г.

• Продажба на неоперагивни активи и скрап

• Преструктуриране на БДЖ "Товарни превози" ЕООД чрез:
- Краткосрочен план – края на 2013 г.
- Средносрочен план - края на 2014 г.
- Дългосрочен план - края на 2017 г.

• Дислокация на ръководството и администрацията на "Холдинг БДЖ" ЕАД, БДЖ "Товарни превози" и БДЖ "Пътнически превози" от сградата на ул. Иван Вазов на Централна жп гара София и жп гара Подуяне до декември 2014 г.

• Осъществяване на структурна оптимизация и стриктен контрол върху дейността на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура".

До момента ръководството на железниците е работило без план и визия как да се развива жп-транспортът, каза министърът. Има стратегия, вярно ще има промени в нея, но тя е базов документ и като цяло е добра, коментира Папазов. Той изрази недоумение как железниците возят товари и пътници, без да са въведени стандарти за качество.

Промяна се предвижда и за пощите. Идеята е те да станат фронт офиси и да предлагат административни услуги.По статията работи:

Галина Александрова