НАЧАЛО » ������

Отпадъци

fb
3E news
fb
10-08-2010 09:41:55
fb

Източник: МОСВ

  1. Закон за управление на отпадъците
  2. Списък на нормативните актове и съответстващите им европейски директиви
  3. Управление на специфични отпадъчни потоци (от А-Я)
  4. Програми за управление на дейностите по отпадъците. Ръководства/указания по управление на отпадъците
  5. Класификация на отпадъците

 

 

 


По статията работи:

Георги Вулов