НАЧАЛО » ������

Екоминистерството ще провери сигнал за радиоактивно замърсяване от стар уранов рудник

fb
3E news
fb
13-05-2011 03:05:45
fb

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще направи проверка за наличието на повишено ниво на радиация в землищата на селата Нови Хан, Габра и Крушовица. Решението за това е взето след публикации в медиите за радиоактивно замърсяване от стар уранов рудник на територията на с. Габра.

 

Проверката се организира съвместно с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. В нея ще участват и представители на "Екоинженеринг – РМ" ЕООД - фирмата която отговаря за ликвидиране на закритата уранодобивна промишленост в страната. Всички дейности, свързани с техническата ликвидация, техническата и биологична рекултивация в районите на обекти от бившия уранодобив, се организират и контролират от МИЕТ. Към същото министерство е създаден и Консултативен съвет за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина в страната, където се разглеждат и утвърждават проектите за дейности по  възстановяване на околната среда в повлияните райони.

 


Радиационният фон в района на бившите уранодобивни обекти, в това число и обекта "Габра", се следи от Изпълнителната агенция по околна среда по утвърдена от министъра на околната среда и водите програма. Резултатите от наблюденията, извършвани в периода 2004–2010 г., не свидетелстват за наличие на радиационно замърсяване на компонентите на околната среда в този район, твърдят от МОСВ и добавят, че информацията за резултатите от проверката ще бъдат представени на обществеността.


 


По статията работи: