НАЧАЛО » ������

Спестяванията на хората в ЕС се топят бързо

Реалният разполагаем доход на глава от домакинството е намалял с 0,6%, показват данните на "Евростат"

fb
3E news
fb
28-07-2010 11:03:59
fb

Спестяванията на домакинствата се понижили с 14,6% в еврозоната и с 13% в ЕС. Реалният разполагаем доход на глава от домакинството е намалял с 0,6% в еврозоната, показват огласените от "Евростат" на 29 юли данни за първото тримесечие на 2010 година.

От статистическата служба на ЕС обобщават, че тенденция за непрекъснато намаляване на спестяванията се запразва вече трето тримесечие поред.

Както в еврозоната, така и в целия ЕС сезонно изгладените данни сочат, че се понижават нивата на домакинските спестявания и на реалния разполагаем доход на глава от домакинството. В еврозоната разполагаемият доход на глава от домакинството е намалял с 0,6% в реално изражение.

През първото тримесечие на 2010 г. сезонно изгладените данни за брутния размер на домакинските спестявания сочат, че той е бил 13% в ЕС, в сравнение с 13,4% през четвъртото тримесечие на 2009 година. В еврозоната процентът за домакинските спестявания е бил 14.6% през първото тримесечие на 2010 г., в сравнение с 15% в предходното тримесечие.

Реалният разполагаем доход на глава от домакинството в еврозоната е намалял за трето поредно тримесечие, съобщава Евростат.

В еврозоната спадът в процентите на домакинските спестявания се дължи на по-бързото намаляване на нивото на реалния разполагаем доход (-0.6%), отколкото това на реалните разходи за крайно потребление (-0.1%). Реалният разполагаем доход спадна, тъй като номиналният разполагаем доход е намалял (-0.2%), докато цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата нарастват (+0.4%).

В ЕС брутният размер инвестициите на домакинствата е бил 7,7% през първото тримесечие на 2010 г., в сравнение с 8% за последното тримесечие на 2009 г. За еврозоната процентът на инвестициите на домакинствата е бил 8,7% през първото тримесечие на 2010 г., в сравнение с 8,8% през предходното тримесечие.


По статията работи: