НАЧАЛО » ������

Япония и арабският свят помрачиха оптимизма на бизнеса

Допълнителното покачване на цената на петрола може да има негативни последствия за възстановяването на световната икономика, прогнозират анализаторите на Райфайзен банк

fb
3E news
fb
31-03-2011 10:00:12
fb

1.8% ръст на БВП в Eврозоната, допълнителното покачване на цената на петрола може да има негативни последствия за възстановяването, инфлацията ще продължи да расте до лятото. Това са част от прогнозите на анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) за световната икономика. Според тях японската борса е останала в сянката на бедствието, а повишение на лихвите от страна на ЕЦБ поставя под напрежение пазарите на облигации и оправдава по-високата тежест на акциите в разпределението на активите.

 

"Точно когато започна да се наблюдава значително възстановяване на растежа на световната икономика, ужасните събития в Япония и положението в арабския свят станаха риск за стабилното развитие в еврозоната", коментира Валентин Хофщетер, анализатор в Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ). Поради тази причина Хофщетер остава предпазлив в прогнозата си за 2011 г. и очаква ръст на БВП в еврозоната от 1.8%.

"Дългосрочният потенциал на пазарите, които растат, е все още незасегнат. Корекцията през последните шест месеца отново направи тези страни атрактивни", обяснява анализаторът Вероника Ламер от Райфайзен Рисърч, анализаторското звено на австрийската банкова група Райфайзен. Желаното успокояване на понякога бурния икономически растеж изглежда успешно в повечето икономики. Ламер се уповава на предположението, че както пазарите на акции, така и някои пазари на облигации ще възнаградят това с ръст на цените.

 

Различни нива на възстановяване в Еврозоната

Анализаторите на РБИ потвърждават очакванията си за различна степен на възстановяване сред страните в Еврозоната. "Докато страните, ориентирани към износ като Германия, Нидерландия, Финландия и Австрия се възползват напълно от възстановяването на глобалната икономика, страни като Испания и Ирландия се борят с последиците от спукания балон на пазара на недвижими имоти и ускорената консолидация на бюджетите им", обяснява Хофщетер.

 

В допълнение на това, ранната фаза на възстановяване ще претърпи няколко едновременни шока, както никога досега: "Бедствието в Япония вероятно ще има слаб забавящ ефект върху растежа, но са възможни негативни психологически последици върху Еврозоната и съответно отлагане на инвестициите и потреблението", казва Хофщетер. Все пак, според анализаторите, най-големият риск пред икономическата активност е растящата цена на петрола поради обстановката в арабския свят. Нещо повече, като цяло финансовата криза не е напълно овладяна навсякъде и бюджетните консолидации ще продължат да бъдат неизбежни в Еврозоната, както напоследък това се случи в Португалия.

 

САЩ: икономиката все още издържа на насрещния вятър

Анализаторите се придържат към умерено позитивната си прогноза за икономическата активност в САЩ, поради очакванията че рисковете ще продължават да нарастват. "Все още поддържаме прогнозата си за ръст на БВП в САЩ от малко под 3% за тази година, но ще бъде притеснително, ако цената на петрола продължи да нараства ," казва Хофщетер.

 

Инфлацията остава висока

Настоящият рязък скок на инфлацията – напоследък и в индустриалните държави – допълнително подсили страховете от инфлация. Например, индексът на потребителските цени в Австрия достигна 3% на годишна база през февруари. Подобни са нивата в еврозоната и САЩ с годишна инфлация в еврозоната от 2.4%, която е над целта, за максимум 2%годишно, дефинирана от ЕЦБ. "Този ръст се дължи най-вече на цената на петрола, кoято все още не е достигнала своя пик. Дори ако през тази година цената не расте повече, а се задържи малко над 100 долара за барел, ефектът ще бъде ръст на индекса на потребителските цени до 3% до лятото", обяснява Хофщетер. Според него, едва през втората половина на годината инфлацията може да се очаква да намалее значително в сравнение с миналата година и може да се задържи около 2% през 2012 г.

 

ЕЦБ тласка лихвите нагоре

Докато нито един от цитираните рискове за икономиката не спре да оказва влияние, анализаторите на Райфайзен Рисърч продължават да смятат, че ЕЦБ ще повиши основния лихвен процент с 25 базисни точки на 7 април, което може да бъде последвано от повишение до 2% до края на годината. Хофщетер изхожда от предположението, че лесният достъп до ликвидност от Централната банка ще продължи и през второто тримесечие, но може значително да намалее през втората половина на годината. В същото време, настоящият основен лихвен процент, определен от Федералния резерв, който е между 0 и 0.25%, ще бъде поддържан по-дълго, като може да бъде повишен в края на 2011 или началото на 2012 г., при подобряване на условията на американския трудов пазар. "Различните позиции на ЕЦБ и Федералния резерв ще са от полза за еврото през следващите няколко месеца, като са възможни нива от EUR/USD 1.50," прогнозира Хофщетер.

 

Държавните ценни книжа остават под напрежение

Те получиха временна подкрепа през март поради серията от кризи, най-вече бедствието в Япония, което позволи да възстановят част от загубите, които претърпяха до началото на февруари. Все пак, експертите от Райфайзен Рисърч очакват отново да има спад през второто тримесечие. От гледна точка на перспективата от 3 до 12 месеца напред, Хофщетер продължава да препоръчва да се избягват по-специално ДЦК с дълъг матуритет, тъй като именно при тях загубите, които се очакват, биха били непропорционално високи при ръст на доходността. Като алтернатива той продължава да препоръчва инвестиции, близки до инструментите на паричния пазар (near-money market investments), докато не е налице по-голям ръст в доходността.

 

Акциите в еврозоната продължават да отчитат растеж

Тази година корпоративните печалби в Еврозоната ще продължат да отбелязват стабилно повишение от 10 до 20%, въпреки че анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват по-малък растеж в сравнение с миналата година. "Смятаме, че през второто тримесечие фондовите борси в Еврозоната ще бъдат в добра позиция, тъй като положителни фактори като активността и динамиката на печалбата остават без промяна. Също така считаме, че повишаването на цената на петрола представлява най-голямата опасност в краткосрочен план. За момента сме уверени в понататъшното развитие на фондовите борси в еврозоната", обясни Ламер.

 

Фондовата борса в САЩ с най-добри резултати

Фондовата борса в САЩ обявява впечатляващи резултати от есента на миналата година насам; анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват тя да бъде сред най-успешните през второто тримесечие. "През последното тримесечие американските компании върнаха нивата на печалбите си до дългосрочния възходящ тренд и тримесечните резултати продължават да изненадват позитивно", заяви Ламер.

 

Японската фондова борса: бедствието застрашава всичко

"Дори и развитието на японската фондова борса да постигне минимален резултат в най-добрия случай , то човешката трагедия, земетресението, цунамито и ядрената заплаха доведоха до пълен срив на акциите", заяви Ламер. Основните индекси Никкей 225 и Топикс само за два дни претърпяха най-големите си сривове от 1987 година насам. Предвид структурните слабости като нисък реален икономически растеж от само 1.1% през последните 20 години и намаляващо население, в дългосрочен план не очакваме голям възходящ потенциал", обясни експертът.

 

Фондовите борси на растящите пазари: прогнозите за дългосрочен растеж остават без промяна

Развиващите се пазари извън Европа страдат от високи инфлационни нива, откъдето идват и високите лихви през последната половин година. "Сега е очевидно, че преследваната цел за постепенно забавящ се растеж към здравословни дългосрочни темпове ще бъде постигната в Китай и Бразилия, най-големите икономики в съответните региони. По тази причина дългосрочните прогнози за растеж се подобриха; тревогите за всеобщо прегряване и радикално забавяне отслабват", обясни Ламер. Негативните последици от кризата в Япония трябва бързо да отминат; в средносрочен план, възстановяването ще има положителен ефект в азиатския регион и Бразилия, която е богата на суровини. Затова Ламер очаква, че през второто тримесечие фондовите борси в развиващите се пазари отново ще се върнат към силен растеж.

 

Разпределяне на активи: предпочитани са инвестиции в акции

Икономическото възстановяване в Съединените щати и Еврозоната, растящата инфлация и произтичащото от това повишение на лихвите от Европейската централна банка като цяло ще окажат натиск върху цените на облигациите. Ламер очаква, че доходността на германските правителствени облигации ще се повиши до 3.6%. "По тази причина намаляваме теглото на облигациите в портфейла с 5% и предпочитаме инвестиции в акции", препоръчва тя. "Въпреки промяната в паричната политика, ликвидността на фондовите борси би следвало да остане висока, тъй като много инвеститори едва наскоро увеличиха значително своите позиции в акции. Корпоративните печалби за 2010 г. се оказаха изненадващи и ние също така очакваме още по-голям растеж на печалбите за първото тримесечие. Като следствие от това дивидентите също може да се увеличат." Покачващият се интерес от сливания и придобивания би трябвало да разкрие допълнителен потенциал за нарастване на цените в САЩ и Еврозоната. В допълнение на това, според експерта, повишената инвестиционна активност на компаниите е знак за добри очаквания в бъдеще и все по-малка вероятност от срив в икономическата активност.


По статията работи:

Георги Вулов