НАЧАЛО » ������

Оптимистична прогноза за световните инвестиции

Чуждите капитали в света през 2010 г. ще превишат 1,2 трилиона долара, прогнозира ЮНКТАД

fb
3E news
fb
23-07-2010 07:36:32
fb

Преките чуждестранни инвестиции в света през 2010 година ще превишат 1,2 трилиона долара, прогнозира годишният Световен доклад за инвестициите на Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД), цитиран от БТА.

 

Авторите на доклада отбелязват, че през първите шест месеца на 2010 г. се забелязва слабо възстановяване на равнището на преките чуждестранни инвестиции, след като през втората половина на 2009 г. показателят достигна исторически минимум. Новите данни засилват оптимизма за перспективите пред преките чуждестранни инвестиции, пише в годишното изследване на световните тенденции в инвестициите.

 

Страните, които искат растеж и същевременно сигурност в условията на глобалната финансова криза, трябва да намерят правилен баланс между насърчаването и регулирането на инвестициите. Освен това усилията да се либерализират входящите потоци на ПЧИ, докато същевременно те биват и регулирани по-внимателно, представляват предизвикателство за правителствата и за международните политици, препоръчват авторите на доклада на ЮНКТАД.

 

През 2010 г. се очаква преките чуждестранни инвестиции да превишат 1,2 трлн. долара, през 2011 г. да нараснат до равнище между 1,3 трлн. долара и 1,5 трлн. долара , а през 2012 г. да бъдат между 1,6 трлн. долара и 2 трлн. долара.

 

Въпреки тази възходяща тенденция перспективите за развитието на преките чуждестранни инвестиции са неясни и свързани с рискове, тъй като възстановяването на световната икономика все още изглежда крехко.

 

През 2009 г. входящите преки чуждестранни инвестиции са се понижили с 1,114 млрд. долара или 27 процента, след като през 2008 г. спадът бе 16%, посочва докладът.

 

След този рязък спад сега изглежда се наблюдава слабо и неравномерно възстановяване благодарение на по-високите корпоративни печалби и подобрените икономически и финансови условия, отбелязва изследването на ЮНКТАД.

Големите нововъзникващи пазари продължават да отчитат силни резултати.

 

През 2009 г. най-голям получател на преки чуждестранни инвестиции отново са били САЩ, следвани от Китай. Сред шестте страни, получаващи най-голям обем преки чуждестранни инвестиции, три са с развиващи се икономики или икономики в преход, които са и важни източници на преки чуждестранни инвестиции.

 

Международните компании от страните с нововъзникваща пазарна икономика са по-оптимистично настроени от корпорациите в развитите страни и очакват, че преките им чуждестранни инвестиции ще се възстановят по-бързо, отбелязва докладът.

 

Поради тази причина вероятно ще продължи експанзията на международните компании от страните с бързо развиваща се икономика като източник на преки чуждестранни инвестиции. Инвеститорите в световен мащаб показват все по-силен интерес към развиващи се икономики най-вече в Южна, Източна и Югоизточна Азия, като особено привлекателни за инвестиции са Бразилия, Русия, Индия и Китай.

 

Прогнозите за преките чуждестранни инвестиции през 2010 г. са предпазливо оптимистични. Очаква се показателят да се възстанови до равнището от 2008 г. едва през 2012 г., когато се прогнозира преките чуждестранни инвестиции да достигнат ниво между 1,6 и 2 трлн. долара.

 

През 2007 г. бе достигнат максимумът от 2,1 трлн. долара. През първите пет месеца на 2010 г. сливанията и придобиванията, извършени от международни компании, са се повишили с 36 процента, обобщават авторите на доклада на ЮНКТАД.

 

Експертите на световна организация препоръчват на правителствата в условия на икономическа криза да са съобразени със специфичните икономически проблеми, свързани с развитието на всяка страна. Техният аргумент е, че през 2009 г. повечето страни продължиха да либерализират, насърчават и улесняват чуждестранните инвестиции. Малко под 70% от мерките, инициирани миналата година, са били в подкрепа на либерализацията и насърчаването на чуждестранните инвестиции. Въпреки това делът на по-рестриктивните политически мерки, наблюдавани през 2009 г., е 30%, което е най-високият от 1992 г. насам, когато започват да се пишат доклади по темата от ЮНКТАД.

 

Докладът за 2010 г. посочва 102 инвестиционни политически мерки, взети през 2009 г., от които 71 подпомагат либерализацията и стимулирането на чуждестранните инвестиции, а 31 са по-скоро насочени към по-стриктна регулация на ПЧИ.


По статията работи:

Георги Вулов