НАЧАЛО » ������

Световното тютюнопроизводство заплашено от СЗО

Предолженията обричат на бедност 30 млн. производители, 38 хил. от тях са в България, твърдят от МАТ

fb
3E news
fb
22-09-2010 07:01:48
fb

 

Международната асоциация на тютюнопроизводителите (MAT), представляваща повече от 30 милиона производители на тютюн по целия свят, между които 38 хиляди регистрирани в България, обвини Световната здравна организация (СЗО), че е загубила връзка с реалността и напълно игнорира молбите на тютюнопроизводители от някои от най-уязвимите краища на света. Известието дойде от Лисабон, където е нейното седалище.

Реакцията на МАТ бе предизвикана от решението на СЗО да представи окончателните правила на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на среща в Уругвай през ноември.

 

Правилата на членове 9 и 10 от РККТ ще забранят използването на други съставки, освен тютюн в производството на цигари. Те обаче са необходими за производството на цигарени смеси, съдържащи основно тютюните Бърли и Ориенталски, които присъстват в повече от половината от цигарите, изпушвани в цял свят, с изключение на Китай. Без този тип цигари, производителите на Бърли и Ориенталски тютюн биха останали без пазар за своето производство. Правилата в членове 17 и 18 трябва да целят осигуряване на надеждни алтернативи на производството на тютюн, но не предоставят икономически приложими възможности за тютюнопроизводителите.

СЗО реши да изключи тютюнопроизводителите от процеса на обсъждане на тези и други директиви на РККТ в Урегвай, с твърдението, че биха се намесили в тяхното развитие. Този ход обаче противоречи на доклада на РККТ, в които един от водещите принципи е, че тютюнопроизводителите и тютюноработниците трябва да бъдат съпричастни в развитието и реализацията на политиката на сектора, коментират от МАТ.

 

МАТ пусна глобална петиция, която да подпишат производителите по цял свят, призоваваща правителствата да отхвърлят проектопредложенията за членове 9, 10, 17 и 18. "Резултатите от тази петиция ще бъдат оповестени в края на октомври на нашата годишна среща в Кентъки", казва Роджър Куорлис, председател на МАТ. Миналата седмица Общият пазар на Източна и Южна Африка  (COMESA) настоя пред своите 19 членки да се противопоставят на политиката на СЗО и я призова да позволи на всички засегнати страни да участват в бъдещото развитие на директиви на РККТ.

 

Предложениета на СЗО

Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) е първият договор, сключен под покровителството на СЗО.

Член 9 на РККТ регулира съдържанието на тютюневите изделия, т.е. тестването и измерването на съдържанието на тютюн и емисиите. Член 10 на РККТ регулира откриването на тютюневите изделия, т.е. разкриване съдържанието и емисиите на тютюневите продукти. Работна група, водена от Канада, Норвегия и ЕС, разработи подробни правила на членовете 9 и 10, които страните трябва да следват при прилагането на националното си законодателство. Последният вариант на проекта за тези правила препоръчва забрана на използването на различни съставки в тютюневите изделия.

Членове 17 и 18 от РККТ предвиждат създаването на икономически целесъобразни алтернативи за тютюнопроизводителите. Последните препоръки ще бъдат обсъдени на 4-тата Конференцията на страните по РККТ и държавата. Според тях държавите не трябва да инвестират в производството и/или рекламата на тютюневи изделия и постепенно да намаляват площите с тютюн. Страните по РККТ ще обсъдят и гласуват препоръките на членовете 9 и 10, и ще разискват членове 17 и 18 на ІV Конференция на страните по РККТ в Уругвай през ноември.

 

МАТ

МАТ е организация с идеална цел, създадена през 1984 година, за да представлява милионите тютюнопроизводители от цял свят. Тя се стреми да осигури силен колективен глас на международно и национално ниво, за да може да даде сигурност на тютюнопроизводителите. Нейни членове са производители от 26 страни, които дават 85% от световното производство на тютюн.


По статията работи:

Admin Admin