НАЧАЛО » ������

Световното производство на дизелово гориво ще нараства до 2015 г.

Икономическият ръст и нарастването на автопарка

fb
3E news
fb
08-03-2011 11:57:08
fb
От 2006 до 2010 г. производството на дизелово гориво в света нарасна от 1167.4 млн. т до 1284.4 млн. т. През 2006-2008 г. световното производство на дизелово гориво растеше заедно с увеличеното търсене заради ръста в индустрията и увеличаването на покупките на автомобили, които работят на дизел.

 

 

През 2009 г. беше отбелязано рязко понижаване на търсенето на дизел както в сектора на индустриалното потребление, така и в търговията на дребно. Понижението е заради промишления спад, предизвикан от световната икономическа криза. В резултат производството на дизелово гориво спадна с 6.3%.

 

 

През 2010 г. започна възстановяване на икономиката и потреблението на дизелово гориво се увеличи. През 2010 г. производството на дизелово гориво в света практически достгна предкризисния максмум (1292.3 млн. тона) и беше отчетено на 1284.4 млн. тона.

 

 

В периода от 2011 до 2015 г. производството на дизелово гориво в свта ще расте с 4.4%-4.9% годишно. Перспективите на пазара са свързвани с увеличаване на автомобилите на дизел.

 

 

Използването на смес от дизелово гориво и специална екологична добавка (GTL-дизелово гориво) предоставя широки възможности за използване на този продукт на пазарите в развитите страни, в които екологичните проблеми, свързани с изхвърляне на емисии от автомобилния транспорт, са сериозни.

 

 

Водещи производители на дизелово гориво в света са САЩ и Китай. На тези страни през 2010 г. се падаха съответно 16.3% и 12.7% от цялото световно производство. Освен САЩ и Китай значителен обем дизелово гориво произвеждат Русия, Япония и Индия.


По статията работи: