НАЧАЛО » ������

Емил Караниколов, изпълнителен диретор на Агенцията за приватизация и предприватизационен контрол

Ако водещото изискване по тази сделка беше цена, „Булгартабак” отдавна щеше да бъде продаден

fb
3E news
fb
03-06-2011 01:17:54
fb

Цената на "Булгартабак Холдинг" мога да коментирам единствено и само, когато вече имаме избран купувач и сключена приватизационна сделка. Към момента разполагаме със справедливата пазарна стойност, изготвена от консултанта "Ситигруп" и сме наясно какъв е диапазонът по този показател. В хода сме на вече стартирала процедура и не е нито времето, нито коректно да коментираме тази тема, а своите изводи можем да направим едва тогава, когато вече имаме отправени оферти. Дали ще е ниска или висока ще стане ясно след няколко месеца. В момента при положение, че не знаем какви ще бъдат предложенията на кандидатите е несериозно да се коментира. Самите инвеститори ще имат възможността да влязат в дружеството, да анализират състоянието му и да видят как се развива бизнесът. На тази база те ще изготвят и своите оферти за холдинга.

 

 

Относно това защо в процедурата не е записано да се запази производството на цигари. Искам да обърна внимание, че основният аспект и една от най-важните цели в процедурата е запазване и развитие на предмета на дейност на "Булгартабак".Заложили сме текстове, които да гарантират за следващите 10 години запазване на предмета на дейност не само на майката, а и на дъщерните дружества. Майката се занимава именно с управление на активи, а компаниите се занимават с производство на цигари.

 

 

Целта на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е да приватизира дружеството и то да запази дейността си и да я развие след това. Дали ще произвежда цигари с българско име или по лиценз друга марка, това не е от значение. Основната цел е дружеството да продължи да произвежда продукция за пазари, на които може да се развива.

 

 

Не заложихме задължение да бъдат запазени всички български марки цигари, защото производството и реализацията им зависи изцяло от конюнктурата на пазара. Т.е. ако преди 2-3 години дадена марка е била много добра и търсена, то може в момента да не се търси, но все пак да се произвежда. Не знаем въобще какво ще бъде и развитието и отношението на Световната здравна организация към тютюна. Дали ще наложат  пушенето по-леки или по-тежки цигари, ще се допуска ли да се слагат добавки, ще се държи ли да бъде използван само един вид тютюн и т.н. Това са неща, които ние няма как да преценим. Например ако сега определена марка леки цигари се продава добре, а след няколко години влязат изисквания за производство на по-тежки цигари, тогава какво би се случило с въпросната марка.  Другият по-сериозен аспект, който ние анализирахме, е вариант, при който ще задължим примерно купувачът да поддържа една определена, разпознаваема в момента марка цигари. Идва обаче нова компания, с агресивна стратегия за завладяване на тази ниша от пазара и решава, че може да пласира за определен период от време друга марка цигари, но на много по-ниска и атрактивна цена, да кажем 1 лв. Тогава пред нашия купувач ще има два варианта – или да не изпълни приватизационния договор и да спре да произвежда заложената в договора марка или да я продава доста под себестойността й, например за 0.80 лв. Сами разбирате, че това означава огромни загуби за новия собственик, което пък не би било добре нито за него, нито за държавата, на която той трябва да плаща данъци и такси.

 

 

Имаше също така и твърдения, че консултантът по сделката не е бил съгласен със заложените критерии. Българската държава има стратегия, а консултантът трябва да подпомага реализацията й. В разговорите със "Ситигруп" стана ясно, че те много държат единственият критерий в процедурата да бъде  цената. Разберете, че ако водещото изискване по тази сделка беше цена, "Булгартабак" отдавна щеше да бъде продаден. Тук обаче освен  на ценовите параметри трябва да наблегнем и на социалните ангажименти. С реализацията на тази приватизационна процедура държавата взе важно решение да даде шанс не само на отрасъла производство на цигари, но и на отрасъла производство на тютюн.

 

 


По статията работи:

Admin Admin