НАЧАЛО » ������

Земеделското министерство спечелило 30 млн. лв. от аренда на земи

fb
3E news
fb
05-11-2010 11:36:51
fb

 

Над 30 млн. лева са приходите на Министерството на земеделието и храните от дейности, свързани с управлението и опазването на земеделски земи, каза ресорният заместник – министър Светлана Боянова. Тя подчерта, че през последната година е било преодоляно забавянето в някои процедури и е създадена организация на работа, която да гарантира своевременното разглеждане на постъпващите заявления.  
До края на септември приходите от държавни такси за промяна на предназначението на земя са близо 28 млн. лв. Влезлите в сила решения за периода са 3 790, а площта на земеделските земи, чието предназначение е променено, е 29 273 декара. Приходите от наем и аренда на парцели от Държавния поземлен фонд към октомври 2010 г. са близо 12,9 млн. лева. Според прогнозите на МЗХ до края на годината от наем и аренда, както и от глоби по чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, в бюджета на министерството ще влязат още 8.2 млн. лева.
Над 5.6 млн. лева приходи от продажба на прилежащи и застроени земи към сгради и съоръжения на бившите селскостопански дворове са начислени до средата на месец октомври, става ясно от справка на Главна дирекция "Земеделие, гори и поземлени отношения". По-голямата част от средствата вече са постъпили в бюджета, но има и процедури, които все още не са финализирани. Сумите по тях ще бъдат изплатени след като бъдат сключени договорите с купувачите.


По статията работи:

Admin Admin