НАЧАЛО » ������

Гергана Беремска е предложената за алтернативен директор в Съвета на директорите на ЕИБ

fb
3E news
fb
19-02-2020 01:40:08
fb

Със свое решение правителството предложи Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции“ в Министерството на финансите, за алтернативен директор за Република България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). От 1 януари 2007 г. Република България е акционер в ЕИБ, в съответствие с подписания договор за присъединяване на Република България към Европейския съюз и чл. 308 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Алтернативните директори се назначават от Съвета на гуверньорите на ЕИБ, по предложение на държавите членки, с мандат от 5 години.

Днешното решение на правителството е във връзка с предприети реформи в управлението на Банката, включващи засилване на функциите на Съвета на директорите, по-ефективното използване на алтернативните директори и увеличаването на тяхната роля в процеса на вземане на решения. Заради напускането на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство, през миналата година са приети промени в чл. 9, параграф 2 от Устава на ЕИБ, според които се увеличава броят на алтернативните директори, така че всяка държава членка да има свой алтернативен директор в Съвета на директорите на Банката.

Правителство
предложение
ЕИБ
директор
По статията работи:

3E news