НАЧАЛО » ������

Пет бизнес организации атакуват новия закон за отпадъците

Те настояват за неговото оттегляне и искат да започне подготовката на нов с участието на всички заинтересовани страни

fb
3E news
fb
17-07-2011 12:51:18
fb

Пет браншови организации ще подпишат в понеделник споразумение за сътрудничество срещу законопроекта за управление на отпадъците, съобщиха от Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали.

 

 

Инициаторите на споразумението са Българска стопанска камара (БСК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската асоциация по рециклиране (БАР), Българска браншова камара "Феникс ресурс" и Гражданска инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

 

 

Бизнесорганизациите се обединяват срещу внесения на 11 юли от Министерския съвет в Народното събрание законопроект за управление на отпадъците. Те настояват за неговото оттегляне и искат да започне подготовката на нов с участието на всички заинтересовани страни, както и изготвяне на оценка на въздействието върху бизнеса и околната среда.

 

 

Според работодателските организации, законопроектът нарушава принципите на свободната конкуренция и пазарната икономика, както и редица правила на европейското екологично право и на европейските директиви в областта на отпадъците. Ограничителните разпоредби спъват свободата на движение на стоки, услуги и капитали в рамките на Вътрешния пазар, посочват още от бранша.

 

 

Годишно в България се рециклират около 1 млн. тона отпадъци, от които 750 000 кг са от черни и цветни метали, напомнят от Гражднската инициатива. Те се използват повторно като суровина в металургичната индустрия в страната или се изнасят в чужбина. Реализираният износ от фирмите в бранша го нарежда сред основните експортно ориентирани сектори на българската икономика. За 2010 г. фирмите за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци са внесли в държавния бюджет над 30 млн. лева корпоративен данък, 25 млн. лева данъци, такси и осигурителни вноски от пряко заетите в бранша. До момента в изграждането и оборудването на площадки за отпадъци фирмите са инвестирали над 1.1 млрд. лева.

 


По статията работи: