НАЧАЛО » ������

Статистиката намали спада на икономиката

Предварителните данни показват свиване от 3,6% за първото тримесечие на 2010 година

fb
3E news
fb
09-06-2010 12:00:00
fb
Българската икономика се е свила с 3.6% на годишна база през първото тримесечие на тази година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Новината от 9 юни обаче не е толкова лоша, тъй като преди близо месец, на 12 май, институтът обяви, че по първоначални данни спадът на брутния вътрешен продукт (БВП) ще бъде 4% през първото тримесечие на 2010 година.
В сравнение с останалите държави-членки на ЕС, България изостава. Само Латвия е преди нас с рекордните 15% спад, показват данните на Евростат за БВП на общността, публикувани в средата на май.
На годишна база свиването на икономиката по тримесечия е следното:
През януари – март 2009 – на минус 3,5%, а спрямо предходното тримесечие (- 4,8%)
През април – юни 2009 – на минус 4,9%, а спрямо предходното тримесечие (-0,6%)
През юли – септември 2009 – на минус 5,4%, а спрямо предходното тримесечие (-0,7%)
През октомври – декември 2009 – на минус 5,9%, а спрямо предходното тримесечие (-0,7%)
През януари – март 2010 – на минус 3,6%, а спрямо предходното тримесечие (-1,2%).
По предварителни оперативни данни на НСИ, произведеният БВП през първо тримесечие на 2010 година възлиза на 14 050 млн. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 1 862 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.414828 лева за щатски долар, БВП възлиза на 9 930.5 млн. долара и съответно 1 316.0 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 7 183.6 млн. евро, като на човек от населението се падат 952 евро.
Създадената от различните отрасли брутна добавена стойност (БДС) възлиза на 11 990.1 млн. лева по текущи цени, а преизчислена в съпоставими цени, БДС намалява с 1.1% през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същия период година по-рано.
За индивидуално потребление на населението през първо тримесечие на 2010 година се изразходва 76.7 % от произведения БВП. Реалното намаление на показателя е 5.7 % спрямо съответното тримесечие на 2009 година, показват още предварителните данни на НСИ.
Индексът на физическия обем на инвестициите (бруто образуване в основен капитал) 85.1 % определя относителен дял на тази категория от 22.6 % от произведения БВП.
Външнотърговското салдо от стоки и услуги продължава да е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 1 197 млн. лева стойностния обем на износа. За първите три месеца на тази година обемът на външнотърговския стокооборот се е увеличил реално с 6 %. Износът на стоки и услуги се е увеличил реално с 5.9 %, докато вноса на стоки и услуги отчита намаление спрямо съответното тримесечие на 2009 година е 2.6 %.
По статията работи: