НАЧАЛО » ������

Банките длъжни да предупреждават за лихвите

Промяната на условията по кредита – само с предварително известие

fb
3E news
fb
17-11-2010 08:58:22
fb

 

От 1 януари банките се задължават да уведомяват клиентите при увеличаване на лихвите или на общите разходи по кредит, като посочват и размера на променените погасителни вноски. Това предвиждат одобрените промени в Закона за кредитните институции.
Депутатите приеха банките да бъдат задължени да уведомяват клиентите си и при промяна на лихвения процент по влоговете. В случаите на срочен паричен влог с фиксиран лихвен процент банката не може да намалява лихвата до изтичането на срока на договора. Въведено е задължението да уведомява за промяната на лихвения процент или таксата, която води до увеличаването на погасителната вноска по кредита, който не е потребителски.
Банката трябва да уведомява клиента по уговорен между страните начин за това преди влизането на промяната в сила. Законът предвижда и създаването на надзорни колегии, които да координират действията на отделните компетентни органи при упражняването на текущия надзор. Дава се и правна основа на участието на БНБ в Комитета на европейските банкови надзорни органи и спазването на неговите насоки в местната банкова система.


По статията работи:

Admin Admin