НАЧАЛО » ������

На рекордно ниска лихва бяха пласирани ДЦК за 15 млн. лв.

Заявените поръчки бяха близо три пъти повече над обявения номинал, съобщиха от Министерство на финансите

fb
3E news
fb
08-02-2011 08:31:14
fb

Министерството на финансите проведе успешен аукцион за продажба на тримесечни сконтови съкровищни облигации в обем от 15 млн. лева, а постигнатата среднопретеглена годишна доходност от 0,85%, съобщиха от финансовото ведомство. От там уточниха, че се затвърждава тенденцията за намаляване на доходността на първичен пазар на ДЦК, което е видно и от отбелязания рекордно нисък спред (под 30 б.т.) спрямо бенчмарковите германски федерални облигации в този матуритетен сегмент.

 

На проведения аукцион на 7 февруари отново беше регистриран висок инвеститорски интерес. Отчетливо силно търсене на ДЦК бе регистрирано от страна на банките - първични дилъри на ДЦК, които участваха със заявки предимно за своя сметка, но също така и за сметка на свои клиенти.

 

Общият номинал на заявените поръчки достигна 43,5 млн. лв., като търсенето превишаваше предлагането близо три пъти. Постигнатият коефициент на покритие от 2,90 оправда предварителните очаквания за завишено инвеститорско търсене.
По статията работи:

Георги Вулов