НАЧАЛО » ������

Овергаз стартира стажантска академия 2010

fb
3E news
fb
09-06-2010 12:00:00
fb
През 2010 година ще се проведе четвъртата Професионална стажантска академия на Овергаз. Участие в нея могат да вземат:
- ученици завършили 11-ти или 12-ти клас (навършили пълнолетие);
- студенти от 1-ви до 4-ти курс, настоящи и бъдещи магистри.
По време на стажа компанията предоставя:
наставник, който наблюдава пряко изпълнението на ежедневните задължения на стажантите и им показва как да прилагат наученото в гимназията или университета;
индивидуална стажантска програма, която включва задачите и отговорностите;
трудов договор;
оценка на потенциала, която подпомага по-нататъшното професионално ориентиране, определя силните страни и уменията, които трябва да се усъвършенстват.
Стажовете в Овергаз се провеждат в периода юни – септември. Продължителността им се съобразява с възможностите на стажанта и изискванията към заеманото от него място.
В досегашните три издания на лятната академия на Овергаз участие взеха над 260 младежи от цялата страна.
По статията работи: