НАЧАЛО » ������

„Льо Монд“: Отказът от атомна енергетика е безотговорно решение

fb
3E news
fb
20-11-2018 03:30:00
fb

Неотложната борба срещу изменението на климата е важна задача за човечеството. В световен мащаб обаче продължава увеличаването на изпускане на парникови газове в атмосферата. От 1992 г., когато е сключена Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, този показател е нараснал повече от 50%.

За прелом на тази обща световна тенденция ще бъде необходимо на първо място да се откажем от използването на въглища за производство на електроенергия. На този вид енергийни ресурси се пада повече от една трета от изпускането на CO2.

Борбата с изменението на климата изисква нисковъглеродните енергоносители да сменят изкопаемите енергийни ресурси. Необходимо е незабавно използване на всички налични решения – на първо място повишаване на енергийната ефективност, както и развитието на възобновяемите енергийни източници и атомната енергетика.

По данни на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) атомната енергия е нисковъглеродна. А изпускането на вредни вещества от АЕЦ е на същото ниво, както и от ветрогенераторите. Сред нисковъглеродните източници на енергия, атомната енергетика е на второ място, като отстъпва само на хидроенергетиката. С изключение на Норвегия, европейските страни, които вече практически са успели почти напълно да отстранят изпускането на вредни газове в атмосферата от електроенергетика са Швеция, Швейцария и Франция, които се опират на съчетанието на АЕЦ и ВЕЦ.

Атомната енергетика предизвиква основателно безпокойство. Но като реакция на това безпокойство трябва да се разясни защо тя остава значително по-малко опасна от въглищата, които освен изпускането на CO2, ежегодно са причина за смъртта на стотици хиляди миньори и хора като цяло. Управлението на АЕЦ е една от най-ефективно контролираните дейности в света, а радиоактивните отпадъци, които остават, са в много малък обем и са предмет на постоянен мониторинг. В тази ситуация, отказът от мощен източник на декарбонизирана електроенергия и действията, които не са на прагматична основа, изглеждат безотговорни, пише lemonde.fr.

 

 

АЕЦ
атомна енергетика
Междуправителствена експертна група по изменение на климата
По статията работи:

Маринела Арабаджиева