НАЧАЛО » ������

Износът забави темпа на нарастване през април

От началото на годината общото външнотърговско салдо е отрицателно и възлиза на 1.041 млрд. лв., показват данните на НСИ

fb
3E news
fb
09-06-2011 08:36:58
fb

Нарастването на износа през април е с 35% на годишна база и достига до 3,13 млрд. лв. Това обаче е най-слабият му темп на растеж за последните 5 месеца. През април износът е с 5,6% по-малък спрямо рекордните показатели от март 2011 г., когато експортът ни достигна 3,32 млрд. лв., показват предварителните данни на НСИ

 

През периода януари - април 2011 г. са изнесени стоки общо за 12.5 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се е увеличил с 50.4%. През същия период в страната са внесени стоки общо за 13.5 млрд. лв. (по цени CIF), или с 27.4% повече спрямо същия период на предходната година . През април общият внос се увеличава с 20.5% спрямо същия месец на предходната година и достига 3.7 млрд. лева.

 

От началото на годината общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 1.041 млрд. лв., което е с 1.273 млрд. лв. по-малко от салдото за първите четири месеца на 2010 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 243.7 млн. лева.

 

Износът на България за ЕС през януари - март 2011 г. се е увеличил с 56.4% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 5.7 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Белгия, които формират 67.3% от износа за страните  членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Португалия, Белгия и Дания. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Словакия и Латвия. През март износът за ЕС нараства с 56.2% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 2.0 млрд. лева.

 

Вносът на България от ЕС за януари - март 2011 г. се е увеличил с 24.0% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 5.7 млрд. лв. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Малта. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Испания, Португалия и Дания.През март вносът на България от страните - членки на ЕС, се увеличава с 16.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 2.1 млрд. лв. по цени CIF.

 

През периода януари - април 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.6% спрямо съответния период на предходната година и надвишава 4.9 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония и Китай, които формират 48.2% от износа за трети страни.

 

Значително нараства експортът за РЮА, Индия и Канада. Спад е отчетен при износа за Сирия, Перу, Сингапур, Обединените арабски емирства, Иран, Индонезия и Албания. През април 2011 г. износът за трети страни нараства с 31.3% спрямо същия месец на предходната година и е 1.3 млрд. лева.

 

Вносът на България от трети страни за първите четири месеца на 2011 г. се е увеличил с 31.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 5.7 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединените арабски емирства, ЮАР, Сингапур, Египет и Албания. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Перу и Канада.

 

Пълният текст на данните на НСИ за износа на България за страните от ЕС за периода януари – април 2011 г. може да бъде изтеглен от тук!


По статията работи:

Георги Вулов