НАЧАЛО » ������

С 2.3% се увеличили през юли производствените цени

Поскъпването на годишна база на вътрешния пазар е 9%

fb
3E news
fb
30-08-2010 08:27:41
fb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 2010 г. е с 2.3% над равнището от предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт. Намаление на цените има в добивната промишленост - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.9%, докато увеличение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.8%.
В преработващата промишленост по-значително намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 9.3%, при производството на основни метали - с 6.0%, и при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 1.8%, а увеличение е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.2%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.9%.
Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през юли 2010 г. нараства с 9.0% в сравнение със същия месец на 2009 година. Поскъпват с 15.1% стоките в добивната промишленост, в преработващата промишленост - с 6.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.5%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо юли 2009 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 34.7%; производството на тютюневи изделия - с 8.2%; обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.4%. Намаление на цените се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 6.3%; производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.4%, и производството на хранителни продукти - с 2.0%.
Общият индекс на цени на производител през юли 2010 г. нараства с 0.6% спрямо предходния месец. В добивната промишленост цените са по-високи с 0.4% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9.7%. Намаление е отчетено в преработващата промишленост с 1.8%.
По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 8.1%, при производството на основни метали - с 5.6%, и при производството на химични продукти - с 2.9%, а увеличение е регистрирано при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 8.9%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.0%.
Общият индекс на цените на производител през юли 2010 г. се увеличава с 10.2% в сравнение със същия месец на 2009 година.
В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 9.2% спрямо юли 2009 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 35.3%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.7%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 12.0%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 6.0%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.5%, и при производството на хранителни продукти - с 2.0%.


По статията работи:

Admin Admin